Новини

Николова: Стартираме програма „Дунав“ с 222 милиона евро за развитие на транснационално сътрудничество

При засилен интерес премина информационната среща по новата програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Събитието, което се проведе в град Плевен, беше открито от заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.  В нея взеха участие над 200 представители на бизнеса, неправителствения сектор, местните и национални власти, които са потенциални бенефициенти по програмата. „В юбилейната година на европейското териториално сътрудничество всичките 12 програми за международно сътрудничество, в които България участва, са одобрени и по голяма част от тях вече може да се кандидатства“, заяви заместник-министър Николова. „Програма „Дунав“ е една от тях - тя ще подкрепя развитието на Дунавския регион, покривайки до голяма степен целите на макрорегионалната Стратегия Дунав“. Програмата е следствие от разделянето на един от финансовите инструменти от предходния програмен период – програмата „Югоизточна Европа“. „С оглед постигането на целите на Дунавската стратегия беше създаден отделен инструмент, който ще подкрепя основните цели на стратегията“, заяви заместник-министърът. Общият финансов ресурс на програмата е 222 млн. евро, разпределени по 4 приоритетни оси. „Това е единственият инструмент за транснационално сътрудничество, който по директен начин подкрепя малките и средни предприятия“, подчерта Деница Николова. „Малките и средни фирми имат значителен принос към развитието на Дунавския регион,  затова ще насърчим предприемачеството и развитието на иновации, така че да увеличим конкурентоспособността на крайдунавските страни“, допълни още тя. Програма „Дунав“ ще подкрепи опването на природното и културно наследство и ще даде възможност за по-добро използване на ресурсите на река Дунав. „Надяваме се да постигнем и по-добри показатели на околната среда чрез преминаване към нисковъглеродни  икономика“, каза зам.-министърът. Един от основните приоритети, по който ще се финансират проекти, е подобряването на свързаността между Дунавските страни. „Възможностите са много, разчитаме на Вашата креативност и активност, за да продуцирате най-добрите идейни проекти, които ние да финансираме, апелира Деница Николова.  Тя обясни, че за всеки проект трябва да има участие на минимум трима партньори от страните участници в Програмата. Кандидатстването се осъществява на два етапа – на първата фаза се кандидатства на концептуално ниво. „Това дава възможност да се фокусирате повече върху това, което искате да постигнете. Ако преминете първия етап, можете да кандидатствате с пълното проектно предложение“, обяви заместник-министър Николова. „След Германия най-много запитвания, свързани с програмата, са получени именно от България, което показва високия интерес и значимост на инструмента за страната“, обясни Мариус Валентин Никулае, представител от Съвместния секретариат по програма „Дунав“. Обхватът на новата програма „Дунав“ включва територията на 14 страни. 9 от тях са членки на Европейския съюз - Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия. Останалите 4 са Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, Черна гора и 4 области от територията на Украйна. Повече информация относно параметрите на програмата и изискванията за проектни предложения, можете да намерите на страницата на МРРБ на този линк: https://mrrb.government.bg/? controller=articles&id=5930 .