Новини

Над 11 млн. лв. ще бъдат инвестирани в рехабилитацията на 20 км от път III-514 Камен - Драганово в област Велико Търново

Със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. се рехабилитират и реконструират 20,1 км от път III-514 Камен - Драганово от км 5+000 до 25+157, в област Велико Търново. Проектът е лот 85 от десетия етап на Оперативна програма “Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Участъкът от третокласния път е на територията на общините Стражица и Горна Оряховица. Обектът бе представен на пресконференция във Велико Търново от инж. Бисер Йорданов - ръководител на проекта от Агенция „Пътна инфраструктура“, и инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов - изпълнителни директори на „Пътни строежи – Велико Търново“ АД. С основния ремонт на третокрасния път, който не е ремонтиран повече от около 20 години, ще се повиши безопасността и удобството на пътуване на жителите от общините Стражица и Горна Оряховица до областния център Велико Търново. По-добрата пътна инфраструктура ще стимулира привличането на инвестиции и ще подобри достъпа до туристическите обекти в областта, обясни инж. Йорданов. По проекта е предвидена реконструкция на пътното тяло на път III-514, полагането на изравнителни и износващи асфалтови пластове по цялата дължина на участъка. Ще бъдат изградени нови облицовани окопи, възстановяване на банкетите, нови бетонови бордюри и тротоари в село Камен и др. За повишаване безопасността на движението ще бъде поставена нова хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, посочи инж. Йорданов. Стойността на договора за строително-монтажните работи е 11 328 400,39 лв. с ДДС. Строителния надзор ще осъществи „Пътконсулт 2000“ ЕООД. Техният договор е за 233 640 лв. с ДДС.