Новини

ДНСК финализира проект за въвеждане на електронни услуги

„Вече и ние можем да кажем, че имаме принос към електронното управление”. Това сподели днес началникът на Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК) инж. Милка Гечева, която бе сред участниците в заключителното представяне на проекта „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса от страна на ДНСК, чрез въвеждане на електронни услуги”. Според Милка Генчева при изпълнението на договора са постигнати основните цели на проекта – ДНСК да подобри обслужването си на гражданите и бизнеса, въвеждайки електронни услуги. След проведена процедура по ЗОП и избирането на изпълнител, ДНСК е въвела софтуер, чрез който се улесняват гражданите и бизнесът. Те могат да подават заявление за издаване на удостоверение за юридически лица и еднолични търговци за извършени нарушения по Закона за устройство на територията (ЗУТ). Също така могат да се подават заявления и за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти или упражняване на строителен надзор или за вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издаденото удостоверение. Проектът е изпълнен по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Според резюмето на договора безвъзмездната финансова помощ е на стойност 389 509.05 лв. „Подобни проекти са всъщност част от пътя към електронното управление”, коментира пред в. „Строител” инж. Маргарита Марчовска, която е ръководител на проекта. Тя изрази надеждата ДНСК да има и обща деловодна програма, която да се включи към тази на държавната администрация. „Основната цел е да се подпомогне бизнесът, да го улесним, за да не се налага хората да идват до дирекцията специално за попълване”, казва тя, напомняйки, че това може да стане в електронния портал на ДНСК. Изпълнителите на проекта изразяват мнението, че по този начин се създават условия за устойчив икономически растеж.