Новини

Санкционират производител на олио заради прилика в използваната бутилка

Имитация на опаковката се превърна в причина Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да се произнесе със санкциониращо решение срещу производител на олио. Според Комисията хванатото в нарушение дружеството е извършило нарушение по чл.35, ал.1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), чрез който се забранява предлагането на стоки или услуги с външен вид, опаковка, маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство. „Проучването установи, че цялостният външен вид на опаковката на разпространяваното на българския пазар от ответното дружество олио „Libra” копира изцяло опаковката на „Клас олио”, произвеждано от „Клас олио” ЕООД, съобщава комисията. Пред нея ощетената фирма е посочила, че притежава промишления дизайн на въпросната бутилка. Според дружеството, вероятно „Бойлс фууд къмпани” ЕООД е използвало дизайна, защото той е познат и целта е била да бъдат извлечени печалби и облаги. Заради констатираното нарушение „Бойлс фууд къмпани” ЕООД е санкционирана с 20 100лв. Това са 1 % от нетните приходи на дружеството през миналата 2014г. Освен това глобеното дружество  трябва да изплати на ответната страна разноските по делото, които са 500лв. Държавният орган мотивира решението си за наложената санкция с факта, че нарушението е „леко”. В този случай се налага санкция до 2% от приходите на предприятието през предходната година. Нарушението е било извършено в кратък период – между 19.11.2014г. и 8.02.2015г., когато бутилките са били иззети. Въпреки това „малкият брой продажби от продукта не следва да се приеме като смекчаващо отговорността обстоятелство”, смята комисията. Решението на КЗК не е окончателно и подлежи на обжалване. Това може да стане пред Върховния административен съд в срок от 14 дни след оповестяването му пред страните по делото.