Новини

Реформата в концесиите на морските плажове започва с промени в ЗУЧК

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане предложения за промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, като първа стъпка от реформата в сферата на концесионирането на морските плажове Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Законопроектът е изготвен като първи етап на предстоящата реформа в сферата на концесионирането на морските плажове и предстоящото прехвърляне на тяхното управление от министъра на регионалното развитие и благоустройството към министъра на туризма. Предвижда се и в срок до 30 дни от влизането му в сила всички сключени договори за концесия и наем на морските плажове и приложенията и допълненията към тях да бъдат предоставени на Министерството на туризма. Тази информация е необходима, за да бъде обосновано подготвен и реализиран вторият етап на реформата - промяна в методологията за отдаване на концесия и наем на Черноморските плажове, която се планира да бъде готова до края на февруари 2016 година. Концепцията за нейното реализиране вече бе представена на Министерския съвет. Започна серия на министър Николина Ангелкова с всички заинтересовани страни за обсъждане на предстоящите промени. С провеждането на реформата ще се постигне и стратегическата цел на Министерството на туризма - промяна в начина на управление и отдаване на плажовете на концесия и подобряване на услугите, които се предоставят на тях, което ще спомогне за по-добро позициониране на страната ни на международния туристически пазар, отбелязва пресцентърът на Министерството на туризма. В подготвения законопроект са отстранени някои несъвършенства в нормативната уредба, като се детайлизират предвидените глоби за неизпълнение на разпоредбите свързани с изискванията за стопанисването на морските плажове, както и хармонизиране с разпоредбите на Закона за концесиите. Промените предвиждат концесионерите и наемателите по сключени договори, към датата на влизане в сила на закона, да запазят правата и задълженията си при условията по тях, но те ще бъдат задължени да представят в Министерството на туризма, в срок до 1 юни 2016 г. искане за утвърждаване на нови схеми за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения. С цел гарантиране безпроблемното протичане на сезон Лято 2016 е предвидено всички договори, които изтичат до 31 март на същата година, да бъдат автоматично удължени за една година, при съгласие от страна на концесионера или наемателя. Проектът на закон предвижда и служителите, които отговарят за тази дейност в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, да преминат към Министерството на туризма. Във връзка с новите правомощия на министъра на туризма по отношение на морските плажове е предвидено и изменение и в Закона за туризма.

Cross.bg