Новини

Точкова: От избора на инспектори зависи решението на редица системни проблеми на правораздаването

Давам ясен знак на народните представители, защото от хората, които ще бъдат избрани, ще зависи до голяма степен дейността на инспектората през следващите четири години, каза главният инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет Теодора Точкова в коментар на своето писмо до Народното събрание относно отложената номинация на бъдещите съдебни инспектори. „Ако искаме инспекторатът да повлияе за преодоляването на редица системни проблеми на правораздаването, като забавата на съдебните производства и разнопосочната съдебна практика, е необходимо в него да влязат юристи с високи професионални и нравствени качества, притежаващи изисквания политически стаж, които обаче да имат и мотивацията да работят за преодоляване на проблемите", каза Т. Точкова в интервю за БНР. Според нея ефективна работа може да се очаква само от хора, които след изтичане на мандата, ще се завърнат в органа на съдебната власт, където са работили преди избора за инспектори, за да си осигурят завръщане я една по-добра работна среда: „Изборът на инспектори с инспектората изисква мнозинство от 2/3 от всички народни представители - това означава изключително широка политическа подкрепа, която предполага един широк консенсус, базиран на доказаните професионални качества и безспорни нравствени качества на кандидатите". Бъдещите инспектори трябва да познават спецификите на работа на всички органи на съдебната власт, включително организацията на работа, във всички звена на органите на съдебната власт - районни, окръжни, апелативни, върховни инстанции, допълни инспекторът. Cross.bg