Новини

Обновяват зеленото лице на София

За 2015 г. в бюджета на Столичната община са отделени 13,58 млн. лв.

Свилена Гражданска И през тази година продължи обновяването на зеленото лице на София. Столичната община поддържа паркове, градини, зелени площи към транспортни ивици – около 1200 ха и още толкова в Природен парк Витоша, в Бистрица и Панчарево. Към териториите са включени и междублоковите пространства, както и тези в крайградските райони, които са на площ около 1400 ха. За поддръжката и обновлението им през 2015 г. в бюджета на общината са отделени 13,58 млн. лв. Един от ключовите проекти е пространството около Националния дворец на културата. През последните седмици там се изпълняват паркови и тротоарни настилки, велотрасета, улично и парково осветление, паркоустройство и автоматизарана поливна система, фонтан и водна каскада. Поставя се и видео наблюдение. През тази година бе обновен Северният парк от страната на главния му вход, откъм ул. „Ген. Никола Жеков”. Проектът включваше изграждане на сондажен кладенец, ремонт и възстановяване на водната площ и ВиК мрежи, изграждане на автоматизирана напоителна система, на нови детски площадки и спортна за скейтборд, на настилки и др. Продължава и работата по зеленото сърце на София – Борисовата градина. Третият етап включва строителството на ВиК мрежи и възстановяване на част от настилките. Ще се построи детски кът на мястото на съществуващия. Зелени площи в пространството около храма „Св. Александър Невски“ и градините в този район са с новоизградена поливна система и се възстановяват поетапно – засаждат се декоративна растителност и цветя. Изпълнява се затревяване. Обновява се и парковото обзавеждане. Основните предизвикателства са осигуряването на постоянна качествена поддръжка и подходящи екологични условия за развитие на растителността. Не на последно място от Столичната община посочват опазването на съоръженията от вандализъм и унищожаване. За предотвратяване на посегателствата се изгражда система за видео наблюдение, охранителни постове и др. Малките градинки извън центъра на София са част от зелената система на столицата. Те са включени като обекти за поддръжка и освежаване. През последните години Столичната община предприе обновяване на градини и паркове извън столичния център. Сред обектите е пространството при паметника на Иван Вазов в кв. „Иван Вазов“. Реновиран е и парк „Света Троица” в район „Илинден”. Там са сменени настилките, изградено е осветление и детска площадка. Същите дейности са извършени и в парковете „Св. св. Петър и Павел” и „Лебеда”. В градинката „Баня Лозенец“ са подменени парковите настилки и прилежащите тротоари. Поставено е ново осветление. Изграден е детски форум. По време на първия етап от ремонта в парк „Мир и дружба“ в Студентския град е реализирана декоративна настилка по главната алейна мрежа и пространство за игра на малчуганите. В парка „100 години София“ в кв. „Младост 2” е изпълнено осветление и преасфалтиране на алеите. Тук, както и в парк „Герена“ в район „Подуяне“, са възстановени две детски площадки. В парк „Гео Милев“ е направена декоративна и опесъчена настилка, осветление и кът за децата. Предстои обновяването на Западния парк Столичната община обяви обществена поръчка за проект и авторски надзор за обект „Възстановяване на Западен парк – представителна част“. Стойността на процедурата е 60 хил. лв. без ДДС. Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 години поне 3 проекта, сходни с обявения от администрацията на София търг. Изборът ще е по критерий „най-ниска цена“. Офертите ще се отварят на 15 октомври т.г. в 10:00 ч. Поръчката трябва да се реализира за срок от 4 месеца. Целта е проектантите да представят визия за обновяване на Западния парк, като създадат подходящи условия за отдих и релакс в градината. Те трябва да внесат предложения за възстановяване на стари атракциони и изграждането на нови. През следващите години ще продължи етапното изпълнение на обновяване на зелените площи в по-дългосрочен план. В Борисовата градина ще се довършат настилките. Ще се направи ремонт на Езерото с лилиите. Ще се възстанови алпинеумът, водната площ и пространството около Братската могила. Ще продължат дейностите по подмяната на парковото обзавеждане и др. В парк „Мир и дружба“ в Студентския град ще се доизгради алейната мрежа. Предвидено е строителството на спортен комплекс. В плана са заложени нови архитектурни елементи – младежки форум, детска площадка, засаждане на растителност по паркоустройствения проект. В парк „Гео Милев“ ще се довършат настилки, спортни площадки, водна площ, автоматизирана поливна система, озеленяване, парково обзавеждане. В ремонта на Южния парк е предвидено възстановяване на алеи, осветление, строителство на подход от бул. „Гоце Делчев“, обновяване на парковата мебел и др. В парк „Люлин“ ще се изградят нови настилки, осветление, пространства за игра на малчуганите, засаждане на декоративна растителност и парково обзавеждане. Подобни дейности се планират и за парк „Дружба”, както и ремонт на пешеходния мост. Заложена е и реализацията на оросителна система, засаждане на допълнителна декоративна растителност и обзавеждане. В момента от Столичната община се разработва проект за превръщане на трасето на бившата жп линия от гара „Пионер“ до IV километър в паркова зона с велоалея. Новата зелена ивица ще бъде естествена пешеходна връзка между Борисовата градина и жилищните квартали. В програмата за развитие на София в следващите години се залага както на поддържане на знакови паркове и градини в София, така и на изграждане на нови зелени пространства. Тази година започна строителството на първия нов парк – парк „Възраждане“, който се намира в кв. „Зона Б5“.