Новини

КСБ категорично подкрепя реализацията на Националната програма за енергийна ефективност

По време на панаира се проведе и семинар на тема ,,Обновяване на многофамилните жилищни сгради в България. Отделни инициативи и постигнати резултати“. Организатори бяха Камарата на строителите в България (КСБ), Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Международен панаир Пловдив”. Събитието се състоя на 30 септември в зала „Пресклуб“ на Конгресния център. Камарата бе представена от зам.-председателя на УС на КСБ инж. Николай Станков, а от МРРБ се включи Десислава Йорданова – съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството. „Целта на това събитие бе да направим обзор както на напредъка на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС), така и на останалите инициативи, свързани със санирането на сгради у нас”, обяви Десислава Йорданова от МРРБ. Тя посочи, че по демонстрационния проект, който се реализира през 2007 – 2011 г. с подкрепата на Програмата за развитие на ООН (ПРООН) и МРРБ, са обновени 50 сгради. „На част от тях бяха направени контролни енергийни одити, които показаха понижение на разходите средно между 40% и 60%. Последва реализацията на „Енергийно обновяване на българските домове” по ОПРР. В рамките на този проект, който трябва да приключи до края на настоящата година, бяха одобрени 299 сгради. Тези две инициативи бяха концентрирани главно върху мерките за енергийна ефективност за разлика от НПЕЕМЖС, която дава възможност за финансиране на дейности вътре в самата сграда, когато такива са необходими”, каза още Йорданова. „Камарата на строителите в България категорично подкрепя реализацията както на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, така и останалите подобни инициативи, финансирани с европейски средства. Всичко това дава огромен потенциал за работа на нашите фирми и основно на представителите на дребния и средния бизнес. Изпълнението на тези програми ще има положително отражение не само от социална гледна точка, но и за икономиката на страната като цяло”, заяви зам.-председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков. „Програмата стартира по-бавно, отколкото ни се искаше, но причината за това е изискването за наличието на 95% съгласие от страна на собствениците. По време на дискусионния форум, организиран от КСБ в партньорство с в. „Строител”, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова сподели, че очаква бумът да бъде през следващата 2016 г.”, каза още инж. Станков. Във връзка с НПЕЕМЖС към момента има регистрирани 2300 сдружения на собствениците. Подадените искания към Българската банка за развитие (ББР) са 1593, а сключените договори – 1490. „Всички те са на различен етап. Знаете, че програмата стартира през февруари т.г. По някои сгради все още се извършва техническо и енергийно обследване, за други вече има избрани изпълнители за проектиране и строителство. Първият успешно саниран блок, който открихме официално на 23 август, беше в община Благоевград. Самото строителство стартира два месеца по-рано – на 23 юни. Други две сгради на територията на същата община са в процес на обновяване, а наскоро в Асеновград стартира и работата по още една сграда”, сподели Йорданова. През 2016 г. обхватът на НПЕЕМЖС ще се разшири, като тя вече ще покрие всички многофамилни жилищни сгради, а не само тези с над 36 апартамента. Основното изискване обаче е обектите да са проектирани преди 26 април 1999 г.