Новини

Работодатели застават зад реформите в енергетиката

Работодатели от енергийния сектор в България Асоциация на топлофикационните дружества в България, Асоциация „Хидроенергия“, Българска ветроенергийна асоциация, Българска фотоволтаична асоциация, ЕВН България, ЕЙ И ЕС България, Контур Глобал Марица Изток 3, ЧЕЗ България изразяват нашето убеждението, че за да има здрава икономика трябва да има здрава енергетика. Това те заявяват в декларация. "Ние вярваме  в прозрачните отношения, във върховенството на закона и конструктивния диалог между правителство и всички пазарни участници. В момента сме свидетели на усилията на институциите да възстановят стабилността на Националната електрическа компания и на целия енергиен сектор. Ние подкрепяме политиката за либерализация на енергийния пазар с консултацията и експертизата на експертите от Световната банка", се казва в декларацията. "В същото време виждаме, че организации, които често претендират да представляват целия бизнес в България, предприемат некоординирани със секторните представители действия, които противоречат на логиката на свободния пазар, на принципите на неприкосновеност на частната собственост и  които действия като цяло могат да подкопаят избрания курс от реформи в сектора. Наскоро обявената „Пътна карта“ е ясен пример за такива действия. Пропагандирането на мерки, които противоречат на националното и международно право, е не само в обратна посока на усилията за стабилизиране на енергийния сектор, но заплашва директно репутацията на България като страна със сигурен инвестиционен климат. Затова изразяваме нашата подкрепа за всяка политика, която почива на ясни принципи, европейските практики, уважение към частната собственост, законност и прозрачност. И в допълнение, бихме искали да призовем Правителството на  Република България да се разграничи от подобни некоординирани действия и да продължи с реформите в сектора, насочени към  енергийна сигурност,  диверсификация и независимост", се казва в декларацията.