Новини

По Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България“ се рехабилитират над 15 км от път III-867 Мадан - Златоград

Утре в София ще се проведе пресконференция по повод стартиралата рехабилитация и реконструкция на 15,4 км от път III-867 Мадан – Златоград – Бенковски. Третокласният път е на територията на областите Смолян и Кърджали и е единствената връзка към Златоград и околните населени места. Проектът „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще“ (AccessNet), с подпроект: „Реконструкция на път III-867 Мадан – Златоград – Бенковски от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, от км 28+135 до км 32+478 и от км 32+478 до км 38+443“ е по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013“. Тя се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие (85%) и националния бюджет (15%). Обектът е разделен на 3 участъка. Изпълнител на строително-монтажните работи е „ПСТ Груп“ ЕАД. Стойността на договора е 10 649 946,37 лв. с ДДС. Строителният надзор на отсечките се осъществява от „Екоинженеринг“ ЕООД /за участък 1 и 3/ и от „Еко Бул“ /за участък 2/. Пресконференцията на 13 октомври /вторник/ е от 10,00 ч. в конферентната зала на хотел „Сентрал Парк“, на бул. „Витоша" №106 в София. В нея ще участват инж. Христо Петров – началник на отдел „Координиране и изпълнение на проекти, финансирани по програмите за териториално сътрудничество на ЕС“ в АПИ, инж. Десислава Филимонова – ръководител на проекта от АПИ, изпълнителните директори на „ПСТ Груп“ ЕАД инж. Цветан Цонев и Камен Кичев, и инж. Атанас Видев – ръководител на проекта от „ПСТ Груп“ EАД.