Новини

Любен Петров и държавният секретар на Баварското министерство на икономиката Франц Йозеф Пширер обсъдиха възможностите за сътрудничество

Заместник-министърът на икономиката Любен Петров и държавният секретар на Баварското министерство на икономиката и медиите, енергетиката и технологиите Франц Йозеф Пширер обсъдиха възможностите за двустранно сътрудничество и активизиране на икономическите отношенията между България и Свободна държава Бавария. Пред госта зам.-министър Петров представи предимствата на страната ни като инвестиционна дестинация и прилагания данъчен режим. „Основен фокус в работата на Министерство на икономиката е развитието на високотехнологична, базирана на знанието икономика и постигането на икономически растеж чрез подобряване на бизнес средата и намаляване на административната тежест“, подчерта зам.-министърът. Той допълни, че други мерки в тази посока са насърчаването на експортния потенциал на малкия и средния бизнес, насърчаване на инвестициите в сектори с висока добавена стойност и в иновативни предприятия, максимално и прозрачно усвояване на европейските средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. В тази връзка двамата се договориха за осъществяването на обмен на опит в сферата на провежданите политики в подкрепа на малките и средните предприятия. От своя страна Пширер изказа задоволство от досегашната работа на представителството на Бавария в България и желание за разширяване на баварските инвестиции у нас. Потенциал за сътрудничество между България и Бавария по думите на зам.-министър Петров има и по отношение въвеждането на модела на дуално обучение. „Обмяната на опит може да е определяща за създаването на адекватна връзка между образованието, пазара на труда и бизнеса у нас“, посочи той. Държавният секретар Пширер се съгласи, че двете страни могат да си взаимодействат активно в тази сфера, като допълни, че именно моделът на дуалното обучение е основно средство за подготовката на висококвалифицирани специалисти за сектора на малките и средните предприятия. По-късно на специална церемония зам.-министър Петров връчи Наградата на Баварското представителство в категория Баварско предприятие с дейност в България. Призът получи фирма М+В МедиаНетуъркс ЕООД. Традиционните годишни награди на Представителството се връчват на фирми, които допринасят за развитието на икономическите отношения между България и Бавария. Журито тази година бе съставено от представители на Министерството на икономиката, Министерството на външните работи, Посолството на Германия в България, Сименс България, Алианц България Холдинг, БМВ Фертрийбс ГмБХ - клон България и Германо-Българската индустриално-търговска камара. Носители на наградата на Представителството на Бавария в България − „Порцеланов баварски лъв“ и грамота – през изминалите години са Мултипроцесор Системс, Щека Електроник България, България – К, Граммер, Оптикс, Кнауф, Еко-Танк Инженеринг, Сименс, Адвал, Хамбергер, АЛС България и Алианц България Холдинг. В рамките на визитата си в България държавният секретар на Баварското министерство на икономиката и медиите, енергетиката и технологиите Франц Йозеф Пширер ръководи политическа и бизнес делегация от Бавария. Над 60 български фирми ще се срещнат с 20-те баварски фирми в София и Пловдив на 12 и 13 октомври 2015 г. с цел създаване на делови контакти. Планувани са общо 170 делови срещи. Създаването и поддържането на контакти между баварски и български фирми, както и намирането на потенциални инвеститори за двете страни е основната цел на Представителството на Бавария в България. Институцията съществува от 2003 г. в рамките на Германо-Българската индустриално-търговска камара /ГБИТК/ в София, като баварският представител в България е д-р Митко Василев, главен управител на ГБИТК. Представителството организира редовно кооперационни борси и посещения на място в български клонове на германски предприятия, придружава баварски делегации на официално и правителствено равнище, създава контакти между баварски и български институции и участва в поддържането на делови отношения между двете правителства.