Новини

Реконструират се 15 км от път III-867 - единствена пътна връзка към Златоград

Реконструират се 15,4 км от път III-867 Мадан – Златоград – Бенковски. Третокласният път е на територията на областите Смолян и Кърджали и е единствената пътна връзка към Златоград и околните населени места. Свързва община Златоград със съседните общини - Мадан, Неделино и Кирково, и осигурява връзката между път II-86 Рудозем - Смолян - Асеновград и път I-5 Кърджали – Маказа. Проектът „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще“ (AccessNet), с подпроект: „Реконструкция на път III-867 Мадан – Златоград – Бенковски от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, от км 28+135 до км 32+478 и от км 32+478 до км 38+443“ е по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013“. Тя се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие (85%) и националния бюджет (15%). Целта е възстановяване и подобряване на експлоатационното състояние на третокласния път, неговата носимоспособност, отводняване, пътна сигнализация, с което ще се повиши безопасността и удобството при пътуване, подчерта инж. Христо Петров - началник на отдел „Координиране и изпълнение на проекти, финансирани по програмите за териториално сътрудничество на ЕС“ в АПИ. При добри метеорологични условия предвиждаме проектът да бъде завършен до края на годината, каза изпълнителният директор на „ПСТ Груп“ ЕАД Камен Кичев. Обектът е разделен на 3 участъка. ·        от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, с обща дължина 5,081 км; ·        от км 28+135 до км 32+478 - 4,3 км; ·        от км 32+478 до км 38+443 - 5,9 км. Отсечките, които се реконструират започват от разклона за с. Ерма река, преминават през центъра и индустриалната зона на Златоград и завършват при разклона за с. Долен. При изграждането на пътната настилка на първия и третия участък ще се използва технологията „студено рециклиране“. Това е съвременна технология за ремонт на пътните настилки, позволяща ефективно и екологично изпълнение чрез използване на пластовете от съществуващата настилка. Ще бъдат почистени съществуващите окопи и изграждането на нови окопи и водостоци. Ще се положи нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. На участъка, преминаващ през центъра на Златоград, ще бъдат изградени нови бордюри, тротоари и нова дъждовна канализационна система. Триклонното кръстовище на бул. „България“ и ул. „Хан Пресиян“ ще бъде реконструирано в кръгово. Основно ще бъдат ремонтирани два моста при км 37, които са в третата отсечка. С реконструкцията на път III-867 ще се улесни достъпът на жителите от община Златоград до административни, здравни, образователни и културни услуги, а с ремонта на централния булевард ще се обнови облика на Златоград. Ще се подобри и връзката с ГКПП Златоград - Термес – Ксанти, което ще е допълнителен стимул за развитието на региона. Изпълнител на строително-монтажните работи е „ПСТ Груп“ ЕАД. Стойността на договора е 10 649 946,37 лв. с ДДС. Строителният надзор на отсечките се осъществява от „Екоинженеринг“ ЕООД /за участък 1 и 3/ и от „Еко Бул“ /за участък 2/. Договорите за строителен надзор са на обща стойност от 120 348 лв. с ДДС.