Новини

Зам.-министър Деница Николова (МРРБ): Пред нас се открива възможност за реализирането на още по-големи трансгранични проекти

Имаме възможности за реализиране на по-големи трансгранични проекти. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова на конференция на тема „Европейско териториално сътрудничество в България – постиженията водят до нови перспективи”. „Търсеният ефект е постигане на европейско териториално сътрудничество и то благодарение на нашите партньори”, добави тя. "По Програма за сътрудничество с Македония са реализирани 29 нови места за обучения, 12 новосъздадени мрежи за опазване на околната среда, 19 съвместни екомаршрута. По тази с Турция фокусът е върху устойчивото икономическо развитие на трансграничната област, насърчаване на социалното сближаване, опазване на природните, културните и исторически, 51 съвместни културни събития, 16 нови места за обучение.", сподели зам.-министърът. Николова уточни, че по програмата със Сърбия се създава подобрена инфраструктурна среда, нови бизнес връзки, стратегии, изследователски документи, засилване на туризма, голям брой съвместни туристически проекти.„Между България и Румъния в рамките на целите, които постигаме по линия на трасграничната, транспортна инфраструктура и среда”, допълни тя. За сътруничеството между Гърция и Румъния тя коментира, че мерките са за засилване привлекателноста на региона, сензори за мониторинг на водата, центрове за контрол и тестове на води.