Новини

Лиляна Павлова: Днес даваме официалния старт на програмите за териториално сътрудничество

България ще участва в 12 програми за европейско териториално сътрудничество с общ бюджет от 1,2 млрд. евро

Днес даваме официалния старт на 12 програми за междурегионално, транснационално и териториално сътрудничество за новия програмен период. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на конференцията „Европейско териториално сътрудничество в Република България – постиженията водят до нови перспективи“. Тези програми имат сериозен бюджет от 1,2  млрд. евро, чрез които с нашите партньори ще реализираме успешни проекти. Целта ни ще бъде да развием инфраструктурата в трансграничните региони, да подобрим културния обмен, да създадем партньорства и най-вече да се познаваме и да работим заедно, заяви тя. Основната цел на програмите за трансгранично сътрудничество – да бъдат подкрепени по-слабо развитие региони, е и основна политиката на правителството, заяви Павлова. Регионалният министър подчерта, че макар и с по-малък бюджет в сравнение с оперативните програми, програмите за териториално сътрудничество имат огромна роля за подобряване на сътрудничеството между общините, бизнеса и неправителствените организации, както в трансграничните региони, така и между страните, които участват в тях. Европа е Европа на регионите, затова не трябва да поставяме граници между нас и да се делим. Трябва да имаме общи проекти, общи инициативи и да работим заедно, спазвайки принципите задобросъседство, каза тя. Министърът благодари на екипа на МРРБ и на партньорите, участвали в разработката на програмите. Тя обясни, че благодарение на опита по отношение на инструментите за териториално сътрудничество, по които България работи от 1994 г. досега, страната ни е сред първите, които са успели да разработят и подадат към Европейската комисия такива програми. Заради това и чрез бързата работа по повечето програми, вече са отворени първите покани за подаване на проекти за новия програмен период, а по някои от тях дори започна оценката на проектни предложения, информира Павлова. Много добри резултати от изпълнението на програмите през изминалия програмен период отчете министърът и заяви, че сме успели да направим така, че да не загубим средства по тях. Целите бяха постигнати още през юни 2015 г., каза още тя. Лиляна Павлова съобщи, че през предходния програмен период са реализирани множество отлични проекти, като най-добрите сред тях ще бъдат отличени на официална церемония в рамките на днешното събитие. „Имаме потенциал, капацитет и натрупан опит, така че занапред ще имаме още по-добри проекти и практики“, категорична беше министър Павлова. „Това е нашата сила, тук, на Балканите – да се обединим и да работим заедно“, каза тя.