Новини

Председателя на УС на Националния доверителен екофонд получи втори мандат

равителството реши досегашният председател на Управителния съвет на Националния доверителен екофонд доц. Ирена Георгиева да получи втори мандат. Приносът й като председател на УС на Фонда е значителен и се свързва с успешната реализация на Схемата за зелени инвестиции в България, чрез която със средства от продажбата на Предписани емисионни единици на правителството на Австрия в страната бяха финансирани и успешно завършени проекти за подобряване на енергийната ефективност. С тези средства бяха санирани 77 публични сгради на стойност над 27 млн. лева, при 15% собствено финансиране. Към момента се довършват още 12 публични обекта на обща стойност 5 117 582 лв. Дългогодишната работа на доц. Георгиева и натрупаният професионален опит са предпоставки за надграждане на постигнатото досега.