Новини

Инж. Христо Петров, АПИ: Надявам се да приключим рехабилитацията на пътната отсечка Мадан-Златоград-Бенковски до края на годината

През тази година се надявам да приключим рехабилитацията на пътната отсечка Мадан-Златоград-Бенковски. Това обяви инж. Христо Петров, началник на отдел „Координиране и изпълнение на проекти, финансирани по програмите за териториално сътрудничество на ЕС” в АПИ, на провелата се във вторник пресконференция за проекта, който е на стойност 10 649 946,37лв. Ключови за изпълнението на реконструкцията и рехабилитацията на 15.4км. от третокласния път III-867, намиращ се в областите Смолян и Кърджали, ще бъдат метеорологичните условия. При добро време проектът ще бъде финализиран до края на 2015г., информират от АПИ. Проектът включва полагане на нови пластове неплътен и плътен асфалтобетон, почистване и изграждане на окопи и водостоци. Ще бъде положени нова маркировка и нови пътни знаци. Включени са и нова тротоарна настилка в отсечката, минаваща през гр.Златоград. Третокласният път, който се ремонтира, е единствената пътна връзка към Златоград и населените места около общинския център. Той осигурява и връзката между общините Златоград, Мадан, Кирково и Неделино. „След изпълнението ще се улесни достъпът на хората от общината до общинския център, предлагащ административни, образователни и културни услуги”, коментира Христо Петров. Парите за реконструкция са осигурени по програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013г.”. Финансирането е 85% от „Европейския фонд за регионално развитие” и 15% национално съфинансиране. С отпуснатите 10 649 946,37лв. се предвижда рехабилитацията на 15,4км. път, разделен на три части. Изпълнител на пътно-строителните дейности е „ПСТ Груп” ЕАД. Строителният надзор на първи и трети участък се осъществява от „Екоинженеринг” ЕООД, а за втори – от „Еко Бул”. Стойноста на договорите за тази дейност е 120 348лв. Трансграничният ефект е основната причина проектът да се финансира от програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013г.”, напомня Христо Петров. Реконструкцията на пътя ще улесни достъпа до ГКПП „Златоград”-Термес-Ксанти, а това допълнително ще стимулира развитието на района. По същата програма през 2009г. АПИ рехабилитира участък в област Хасково, а в края на 2014г. финализира проект в област Смолян, напомня Христо Петров. Настоящият обект се явява трети по тази програма. Пътят който ще се ремонтира е разделен на три участъка. Първият е с дължина 5, 081км.- от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, вторият от 4,3км. е от км 28+135 до км 32+478 – 4,3 км, а третият - от км 32+478 до км 38+443 е 5,9 км. При първия, започващ от с. Ерма река до табелата на гр.Златоград и при третия участък (от началото на индустриалната зона на Златоград до разклона за с.Долен), ще бъде използвана технологията на студеното рециклиране. „Тази технология е доста по-екологична”, категоричен е Христо Петров. При тази технология старият асфалт не се изхвърля. Добавя се трошен камък и свързващо вещество. В третия участък ще бъдат рехабилитирани два моста, на които се предвижда полагане на нова пътна плоча, два пласта асфалт, нови парапети, хидроизолация и тротоарни конзоли. Като „най-трудна” ръководителят на проекта, инж. Атанас Видев, определи втората отсечка, минаваща през града и стигаща до индустриалната зона на Златоград. Тя включва изграждане на колектор, нови бордюри и тротоари и реконструиране на триклонно кръстовище в кръгово. Договорите за необходимите материали вече са сключени с доставчиците, уверява Камен Кичев, изп.директор на фирмата-изпълнител „ПСТ Груп”. „Считам, че до края на годината ще приключим този обект”, смята той, допълвайки че при нужните условия първите два етапа ще бъдат финализирани до 15-20 ноември, а последният – в началото на декември. „Има процеси, които технологично не могат да се случат докато вали”, напомня Кичев. Като основен проблем той определя терена, през който пътят минава. „Доставката на всякакви материали се усложнява и оскъпява”, коментира за в.„Строител” той. Асфалтът ще бъде доставян от една от фирмените бази. За участъка в Златоград той е категоричен, че визуално градът ще придобие по – добър вид с новите си плочки и тротоари, надявайки се, че автомобили върху тях няма да паркират.