Новини

Работодателите настояват ЕК да ускори разглеждането на жалбите, свързани с енергетиката

Представители на четирите националнопредставителни организации на работодателите – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се срещнаха с ръководителя на представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев. Повод за срещата e изпратената от тях жалба до Европейската комисия, в която се коментира неправомерната държавна помощ при изкупуването от българско държавно дружество НЕК ЕАД на електрическа енергия, произведена от две частни компании – „Ей и Ес 3С Марица Изток 1” ЕООД и „Контур Глобал Марица изток 3” АД. По време на срещата представителите на работодателските организации са настояли за ускоряване на процедурата по разглеждане на жалбите, а ръководителят на представителството на ЕК за България ги е запозна с технологията и правните и административни процедури за разглеждане на подобни жалби. Той е увери работодателите, че комисията работи активно по казуса и комуникира по темата с българската държава, която е страна по производството.