Новини

Заместник-министър Деница Николова награди 15 успешни проекта по програмите за европейско териториално сътрудничество

„Можем да се гордеем с това, което постигнахме по програмите за териториално сътрудничество, както заради ефекта им за трансграничните региони, така и заради партньорствата, които успяхме да реализираме“. Това каза зам.-министър Деница Николова на конференцията „Европейско териториално сътрудничество в Република България – постиженията водят до нови перспективи“. През предходния програмен период България участва в 11 програми за териториално сътрудничество, каза министърът и обясни, че пет от тях са обвързани със съседните ни страни за развитие на пограничните територии. Общият бюджет на програмите за териториално сътрудничество през предишния програмен период е около 3,2 млрд. лева, като само по програмите за трансгранично сътрудничество са сключени 672 договора на обща стойност над 1,1 млрд. лв., информира Деница Николова и представи постигнатите резултати по всяка от тях. Заместник-министърът отличи 15 от най-успешните проекти, изпълнени през предходния програмен период. Тя благодари на всички партньори и бенефициенти по програмите и им пожела успешна съвместна работа и през новия програмен период. По Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия бяха наградени 3 проекта: „Усилване на криминалистичния капацитет в областта на превенцията на организирания наркотрафик“, „Създаване на българо-сръбска търговско промишлена камара“ и „Младежка майсторска музикална работилница“. Наградените проекти по Програмата за ТГС между България и Македония са „Принос за опазване на трансграничния регион от пожар“, „Българче и македонче – ръка за ръка“ и „Рок и поп граници“. По програмата за ТГС България –Турция бяха отличени проектите „Преплитаща се култура без граници между приятели и съседи”, „Трансгранично сътрудничество за ревитализация на археологическото наследство” и „Трансгранично сътрудничество срещу промишлени аварии”. Два са наградените проекти по Програмата за ТГС Румъния-България - „Съвместно наблюдение на риска по време на критични ситуации в граничния дунавски регион“ и „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе - Гюргево с Паневропейски транспортен коридор 9“. Отличените проекти по програмата ТГС Гърция-България са „INTERSYC - по-голямо въздействие в трансграничния регион“ и „ARDAFORECAST - Създаване на система за ранно предупреждение за наводнения в басейна на р. Арда за намаляване на риска в пограничния район“. Наградата по ОП за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа е за проекта “RAIL4SEE - Железопътни градове на югоизточна Европа“, а по програмата Черноморски басейн наградения наградата взе проектът „Рифове – изследвания и реставрация на основните филтри на морето“. В рамките на събитието заместник-министър Деница Николова откри изложба на тема „История в снимки на програмите за териториално сътрудничество в Република България през програмния период 2007-2013“.