Новини

Искра Михайлова, председател на Комисията по регионалното развитие на Европейския парламент: Нужна е гъвкавост при програмирането на средствата от ЕС

Нужна е гъвкавост при програмирането на средствата от ЕС, за да може да се реагира на ситуации, които не са били предвидени, когато са се подготвяли оперативните програми. Това заяви за в. „Строител“ Искра Михайлова, председател на Комисията по регионалното развитие на Европейския парламент. Тя участва в тринайстата европейска седмица за развитие на регионите и градовете, която е част инициативата „Отворени врати на европейските региони“. Форумът се провежда всяка година и обединява представителите на местните власти от Европа. „Участваме и ние, депутати от Европейския парламент, тъй като е много важно за нас да чуем посланията, които идват от регионите за развитие на ЕС“, подчерта Михайлова. „Основните изводи от европейската седмица са, че е необходима ефективна и ориентирана към резултати кохезионнна политика, намаляване на бюрократичната тежест и опростяване на правилата, улесняване на работата на бенефициентите и на управляващите органи. Основното послание, което идва от страна на регионите, е развитие на принципа на партньорството, т.е. участие на всички, както в използването, така и при управлението, наблюдението и анализът на европейските фондове“, поясни председателят на европейската регионална комисия. Очаквайте подробности в следващия брой на в. „Строител“.