Новини

Икономическото развитие и растеж у нас са обвързани с пет отправни точки

Божидар Лукарски съветва чуждестранните инвеститори да влагат у нас заради добрия инвестиционен климат Политическата стабилност, ясните послания към бизнеса и прогнозираемостта са сред основните елементи от които зависят икономическото развитие и растежът на България. Тези три принципа са в основата на отправните точки, осигуряващи устойчива икономика, изложени в сряда от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която заедно с министъра на икономиката Божидар Лукарски, бе сред гостите на Четвъртата среща на върха ЕС – Югоизточна Европа, която The Economist организира. „Преди всичко ни е необходимо спокойствие и политическа стабилност. Това е първата и бих казала – основна отправна точка“, смята Лиляна Павлова. На следващо място сред отправните точки на настоящото правителство тя подчертава нуждата от икономическата стабилност, която е пряко зависима от създаване на ясните послания към бизнеса, гражданите, вътрешните и чуждестранните инвеститори, че държавата ни има ясна и устойчива политика по отношение на данъци, приходи и структуриране на бюджета. Прогнозираемостта е ключов елемент Като основна отправна точка министърът на благоустройството определя „прогнозираемостта“. Това е именно онзи елемент, който дава ясна перспектива „за това какво може да очакват от нас и какво съответно да не очакват от нас гражданите, бизнесът, инвеститорите“, смята Павлова. Според нея е нужно да се представят ясните визии и стратегии не само в рамките на управленския мандат, но и много ясна визия – небазирана краткосрочно в рамките само на настоящото правителство. „В основните секторни направления ние имаме много ясна утвърдена и утвърдена визия и концепция за развитие“, котегорична е тя, аргументирайки се с утвърждаването от миналия кабинет „Борисов“стратегимески документи, сред които е Националната концепция за пространствено развитие. „Имаме ясна концепция, стратегия и визия за развитие на инфраструктурните сектори, които министерството управлява“, коментира Павлова. Тя подчертава наличието на дългосрочна визия и стратегия за развитие на пътния сектор в страната ни до 2022г., както и дългосрочната визия за инвестициите, управлението, структурирането и преструктурирането на водната ни инфраструктура. Павлова е категорична, че правителството подкрепя запазването на Плоския данък. Като „сериозна политика“ тя определя действията към сивата икономика, признавайки, че тя е голям проблем за страната ни. За 10-те месеца управление на правителството, в бюджета има с повече от 1 млрд.лв. приходи, свързани с неплатени акцизи и ДДС. Правителството е разработило и различен начин на планиране на инвестициите от европейските фондове в периода 2014-2020г., чрез въвеждане на „интегриран подход“, обединявайки инвестиции от няколко сектора. Павлова напомня, че настоящият Програмен период е последният, в който имам инвестиции за пътища и безвъзмездно-грантово финансиране по цел „сближаване“ за столицата, тъй като София е достигнала средноевропейско ниво на инвестиции и БВП. Държавата ще се фокусира върху излизане от чисто безвъзмездното финансиране, наблягайки на финансовия инженеринг и публично-частното партньорство Предвидени са 5 Регионални фонда Кабинетът предвижда създаването на 6 нови фонда с първоначален капитал по ОП „Региони в растеж“ и „Околна среда“, като основно направление е водната инраструктура. Тя се нуждае от над 10 млрд. лева инвестиция. Безвъзмездният ресурс от европейските фондове е 2 млрд. лева. За българските общини се предвижда създаването на 5 регионални фонда, с капитал от 270 млн. лв. по линия на ОПРР 2014-2020 г. Петте фонда са: фонд за градско развитие на София, на Северна България и на Южна България, гаранционен фонд, и фонд за развитие на туристическа инфраструктура. Божидар Лукарски: България е положителен пример за инвестиции в региона Като „доста положителен пример за инвестиции в региона“ определя България министърът на икономиката Божидар Лукарски. „Казвайте на вашите партньори в страните, от които идване, на компаниите, които представлявате, че България е едно стабилно място. Има изключително добър инвестиционен климат и е място, където заслужава да инвестирате“, обърна се към гостите на срещата той. По думите му основен фокус на българското правителство е запазване на икономическата и финансовата стабилност и укрепване на доверието на инвеститорите.   Като приоритети на правителството той посочва насърчаването на инвестициите за развитие на иновационния потенциал, разработване на нови продукти и услуги и въвеждане на модерни и ефективни методи за управление. „Ключов елемент от икономическата ни политика е  насърчаването на износа чрез подкрепа за експортно – ориентираните предприятия“, коментира Лукарски.