Новини

Заместник-министър Аспарухов: Нужно ни е общо становище за хода и стратегическите цели на процеса на децентрализация

В обществото има единно мнение и разбиране за необходимостта от децентрализация на държавното управление, но не и за хода и стратегическите цели на процеса. Затова в МРРБ организираме поредица обсъждания, на които да търсим сближаване на позициите, изглаждане на спорните моменти и различията“. С тези думи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов откри първата от поредица тематични дискусии, свързани с изготвянето на проект на Стратегия за децентрализация (2016-2025 г.) и Програма за нейното изпълнение (2016-2019 г.). На срещата бяха представени резултатите от извършения анализ на процеса на децентрализация на държавното управление и проект на концепция за неговото развитие. Тези документи бяха изпратени предварително за коментари и бележки на заинтересованите страни, което предопредели голямата активност и конструктивния дух на първото заседание. До три седмици ще се проведе следваща междинна дискусия, а проектът на стратегия трябва да бъде готов до края на ноември т. г. Работната група за координация на проекта на стратегия включва областни управители, представители на администрацията на Народното събрание, министерства, Съвета за децентрализация, НСОРБ, регионалните сдружения на общините, научните среди и неправителствения сектор. Дискусията се провежда в рамките на изготвянето от МРРБ на проект на Стратегия за децентрализация (2016-2025 г.) и Програма за нейното изпълнение (2016-2019 г.).