Новини

Европарламентът гласува резолюция за климатичната среща в Париж

Част от приходите от квотата за въглеродни емисии на Европейския съюз трябва да бъде заделена за финансиране за справяне с проблеми следствие на климатичните промени. Въздухоплаването и корабоплаването трябва да работят за намаляване на емисиите си. Около тези позиции са се обединили евродепутатите в Европейския парламент в обща резолюция, приета с 434 гласа "за", 96 "против" и 52 "въздържал се" тази сряда, съобщават от пресслужбата на институцията. Според резолюцията по време на конференцията по изменение на климата в Париж (COP 21) през декември Европейският съюз и страните членки трябва да призоват за намаляване с 40% на емисиите на парникови газове до 2030 г. и за увеличаване на т.нар. климатично финансиране. "Изправени сме пред битката на века. Ако не успеем да предотвратим глобалното затопляне от повече от 2°С до края на века, ще има много повече суши, наводнения и разтопени ледници и все повече и повече обработваема земя ще изчезне. Климатичните промени ще бъдат също така фактор за засилване на миграционния проблем", заяви след гласуването Жил Парньо (С&Д, Франция), изготвил резолюцията. Документът представлява мандатът на делегацията на парламента за климатичната среща в Париж (т.нар. Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата) и призовава евросъюзът да настоява освен за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40% и за поставяне на цел за 40% енергийна ефективност, както и равнище на възобновяемите източници от поне 30% до 2030 г. Резолюцията призовава и за цялостно съживяване на климатичната политика на ЕС в съответствие с горната граница на ангажимента на ЕС за намаляване до 2050 г. на емисиите на парникови газове до 80-95% под равнищата от 1990 г. Членовете на европарламента са на позицията, че протоколът за 2015 г. трябва да бъде правно обвързващ; да се цели в намаляването до 2050 г. или възможно най-скоро след това на емисиите на парникови газове, за да може целта глобалното затопляне да остане под 2°С да бъде постигната по рентабилен начин; ако е необходимо, през 2016 г. да започне работа по разработването на мерки за допълнителни намаления; да включва 5-годишен период на поемане на задължения, така че да се избегне блокирането на равнището на ниска степен на амбиция. Финансиране във връзка с изменението на климата Парламентът призовава ЕС и неговите страни членки да се споразумеят за пътна карта за постепенно увеличаване на своето финансиране, за да поемат своя справедлив дял от общата целева сума от 100 милиарда щатски долара годишно до 2020 г. Институцията предлага и да се заделят за целите на международното финансиране във връзка с изменението на климата някои квоти за емисии по схемата за търговия на емисии (СТЕ), както и приходи от европейски и международни данъци върху емисиите от авиацията и корабоплаването. Транспорт Парламентът отбелязва, че транспортът е вторият по големина сектор с високи емисии на парникови газове и призовава страните да сътрудничат с Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) и на Международната морска организация (ММО) по предприемането на мерки за намаляване на емисиите до края на 2016 г.