Новини

ВСС предлага на финансовия министър диалог за бюджета в съдебната власт

Задочните преговори между Висшият съдебен съвет и министъра на финансите Владислав Горанов за бюджета на съдебната власт и увеличаването на заплатите в системата, продължават. Днес кадровият орган изпрати писмо до финансовия министър с предложение за диалог по въпросната тема. В писмото си, подписано от представляващия ВСС Сопя Найденова, кадровиците напомнят, че съгласно Конституцията бюджетът на съдебната власт е самостоятелен, а това е основна гаранция за независимостта й. „Висшият съдебен съвет предлага диалог на изпълнителната и законодателната власт като работещ формат за решения на съдебната реформа и доброто управление на бйджета на съдебната власт”, пишат те. Изпратеното днес до Владислав Горанов писмо е резултат от решението на ВСС от 17 септември за увеличаване на възнаграждзенията в съдебната власт с 12%. До края на годината увеличението трябваше да се покрива от излишък в бюджета на съдебната власт в размер на 6млн.лв., а от началото на следващата година – чрез бюджета на съдебната власт. В края на септември последва реакцията на финансовия министър, който призова кадровиците да се откажат от въпросното увеличение. В. „Строител” напомня, че в началото на септември министърът на правосъдието Христо Иванов призова депутатите да предвидят средства за увеличаване на магистратските заплати в бюджета за 2016г., които не са актуализирани от 2012г. Реакцията на Горанов доведе до срещата му с председателите на ВАС, ВКС и главния прокурор, която не е довела до реални резултати. Според изпратеното до финансовия министър писмо днес, дебатът, който е последвал решението на ВСС от 17 септември създава „неправилното обществено усещане, че съдебната власт не разполага с независимост при взимане на решения за разпореждане със самостоятелния си бюджет, а е поставена в зависимост от дискреционните решение на изпълнителната власт”. Освен това кадровиците напомнят, че до края разходите на годината трябваше да се поемат от излишък в бюджета на съдебната власт от фонд „работна заплата”, което практически не засяга останалите разходи по бюджета. Изчисленията на кадровия орган сочат, че при евентуално увеличение на заплатите в съдебната система от 1 януари 2016г. с 12%, нужната корекция в бюджета ще бъде 45.1млн.лв. Като сравнение може да бъде посочен размерът на несъбраните от НАП вземания в бюджета на съдебната власт, за които ВСС посочва в писмото си. За периода 2005-10.03.2015г. те са в размер на близо 750млн.лв. „Несъбираемостта им е отказ на държавата да изпълнява функциите си по обезпечаване бюджета на съдебната власт и лишава Висшия съдебен съвет от възможността да намери вътрешни резерви за изпълнението на законоустановените си правомощия”, смятат членовете на ВСС.