Новини

Искат рейтингова агенция да отчита безопасните условия на труд

Създаване на рейтингова агенция, която обобщава резултатите от практиката, свързана с безопасните условия на труд, предлага председателят на Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд Валентин Илиев. Идеята е да видим кои са добрите работодатели, поясни той при откриването на 29-ата годишна среща на членовете на "Европейската мрежа на професионалните организации по Безопасност и здраве при работа" (ENSHPO). КТ „Подкрепа" е домакин на събитието, което се провежда за първи път в България. Илиев изтъкна още, че сдружението насочва вниманието си и към децата и учениците, тъй като там са бъдещите ни работодатели. Според Валентин Илиев трябва да се работи и за създаване на методическо звено, което да се занимава с въпросите за безопасността при работа, тъй като по темата има „бяло петно". Председателят на Европейската мрежа на професионалните организации по безопасност и здраве при работа Брус Филипс изтъкна, че работят за хармонизиране на стандартите, което е и ключова тяхна цел. Председателят на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов от своя страна заяви: „Горд съм, че сме домакин на този форум. Идвам от строителството и имам съвсем лични впечатления колко да важни безопасните условия и какво се случва, когато се правят компромиси с тях. Извън всяко съмнение мога да съобщя, че ние с работодателите имаме противоречия в много различни посоки, но точно в дейността на безопасността на труда нямаме различия. Което означава, че всички са наясно за важността на проблема. Давам си сметка , колко е трудно да се обхване всичко в рамките на само една среща, като днешната, но вярвам, че тя ще даде своята принадена стойност“. Международният форум е двудневен и има за цел професионалните организации в областта на безопасността и здравето при работа /БЗР/ да обменят информация, опит и добри практики. Част от темите, които се дискутират са: Култура по превенция на БЗР; Компетентност на лицата по БЗР; Добри практики по БЗР в рискови икономически дейности. Конфедералният секретар на КТ "Подкрепа" инж. Александър Загоров представи "Ролята на синдикатите за осигуряване на ЗБУТ", а Българска стопанска камара - "Ролята на работодателските организации за осигуряване на ЗБУТ".