Новини

Над 10 млрд.лв. ще бъде бюджетът за Държавното обществено осигуряване през 2016г.

IMG_9251 Стархил Василев През 2016г. бюджетът за държавно обществено осигуряване се очаква за първи път да премине границата от 10млрд.лв. Основният разход ще бъдат пенсиите, за които се предвиждат 8 742 000 000лв. Това са част от данните, представени от министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин и управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Бисер Петков. В петък двамата представиха проектобююджета на Държавното обществено осигуряване за 2016г. „Започваме първата фаза от работата по приемането на държавното обществено осигуряване”, обяви пред медиите Ивайло Калфин. В основата на проектобюджета е залегнала 3-годишната прогноза с макроикономически показатели, както са отразени и законодателните промени. През 2016г. ще се увеличи пенсионната възраст От следващата година се очаква стажът по трета категория за пенсия да нарасне с два месеца; за мъжете съответно – 38 г. и 2 месеца, за жените – 35 г. и 2 месеца. Възрастта за трета категория труд става 63 г. и 10 месеца, а за жените 60 г. и 10 месеца. Предвижда се и увеличение на възрастта за първа и втора категория, според което жените първа категория ще се пенсионират навършване на 48 г., мъжете – на 52 г. и 10 месеца. Това е увеличение с 4 месеца за жени, работещи първа категория и два месеца за мъже, работещи първа категория. Съответно втора категория – за жените 53 г., а за мъжете – 57 г.и и 10 месеца. От 2016г. служителите в сектор „Сигурност” също имат възраст за пенсиониране – 52 г. и 10 месеца. Социалният министър напомня, че от следващата година се дава възможност и за по – ранно пенсиониране. При навършен стаж и недостигаща една година възраст лицето може да се пенсионира, с 0.4% месечно намаление на получаваната сума. „Междувременно вече проработи и разпоредбата, свързана с възможността за прехвърляне на партиди от частните фондове в НОИ на хора, които са излезли вече в пенсия с натрупани сметки в универсални осигурителни фондове”, обяви Ивайло Калфин. „В основата на бюджета е заложен ръстът на осигурени лица – 10 000. Бюджетът е разчетен, че средногодишно ще се осигуряван 2 763 000 лица. Вторият важен параметър е среднният осигурителен доход – бюджетът е разработен при прогноза за среден такъв от 755лв”, коментира управителят на НОИ - Бисер Петков. Очаква се през 2016г. пенсионерите да бъдат с 8000 повече. Увеличение, което той определя като „незначително”. Според него основните причини за това са влизащите в сила законови промени през 2016г., известното забавяне в изискванията за възраст, както и новият режим, подволяващ на лица, които не са навършили пенсионна възраст, да се пенсионират с намален размер на пенсията, демографската обстановка. През следващата година ще се въведе и новият „Фонд пенсии на лицата по чл.69”. Все още не е напълно ясен въпросът с евентуалните коледни пенсионин надбавки. Калфин обяви, че има идея за това, но все още не е сигурно, дали нужната сума ще бъде налична. Той припомни, че България ще трябва да възстановява европейски средства заради неизпълнени проекти и оперативни програми. По предварителните сметик за консолидирания бюджет на ДО, приходите и трансферите възлизат на 10 046 000 000лв. Очакванията са да се съберат 4 969 000 000лв. от осигурителни вноски. Неданъчните приходи се очаква да бъдат 12 000 000лв. През 2016г. 79 пенсионери ще разчитат на вноските от 100 осигурени Предварителните сметки предвиждат 350 млн. лв.повече за пенсии в сравнение с тази година. Основните фактори за това са осъвременяването на пенсиите, което беше извършено от 1 юли тази година, с 1,9%”, на следващо място - осъвременяването на пенсиите от 1 юли 2016г. по швейцарското правило, предвиждащо ръст от 2,5%. Освен това много от отпусканите пенсии са в по-големи размери от прекратяваните. Прогнозираният за 2016г. среден размер на пенсията е 331, 26лв., което е ръсто от 3.5% спрямо тази година. Според статистиката през 2016г. 100 осигурени лица ще осигуряват финансиране на 79 пенсионери. След пенсиите, следващ основен разход са социалните помощи и обезщетения, за които се предвиждат 1,2 млрд. лв. Прогнозира се запазване на разходите на службите за социално осигуряване – около 71 млн. лв.