Новини

Общината ще се грижи за Голямата базилика в Пловдив

Правителството предостави имоти и на Джебел и Кирково

Правителството предостави на община Пловдив за управление за срок от 10 години археологическия комплекс „Голяма раннохристиянска епископска базилика Филипопол”. Той е културна ценност от национално значение и е един от най-интересните антични обекти в Пловдив. Към момента обаче изключителният му ресурс остава неизползван. „С предоставянето на имота на местната власт ще е възможно опазването, експонирането, реставрацията и социализацията на културната ценност и интегрирането й в живота и структурата на града“, пише в решението на Министерския съвет. Дейностите ще се извършват от Регионалния археологически музей в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство. На община Пловдив беше прехвърлена и собствеността върху второстепенни улици, които позволяват свързването на булевардите „Пещерско шосе” и „Свобода”. Терените ще се използват за осигуряване на безпрепятственото преминаване на транспортния поток и осъществяване на рехабилитационни дейности за възстановяване и запълване неравностите по пътната настилка. За построяването на служебен път, външен водопровод и външно електрозахранване на претоварна станция за битови отпадъци община Джебел получи имот от 14,5 дка в местността Базалък край с. Вълкович. Обектът е част от проекта за изграждане на регионален център за управление на отпадъците. Община Кирково също ще стопанисва имоти – частна държавна собственост. Те се намират в землището на с. Пресека и са с площ 571 кв. м. Местната власт ще ползва терените за изграждането на резервоари в рамките на проект за водоснабдяване на махала Горна Пресека.