Новини

Отсечката Мадан – Златоград – Бенковски ще е готова до края на годината

Инвестицията възлиза на повече от 10,6 млн. лв.

Страхил Василев „През тази година се надявам да приключим рехабилитацията на пътната отсечка Мадан – Златоград – Бенковски.” Това обяви на пресконференция инж. Христо Петров – началник на отдел „Координиране и изпълнение на проекти, финансирани по програмите за териториално сътрудничество на ЕС” в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). По думите му метеорологичните условия ще са ключови за изпълнението на реконструкцията и рехабилитацията на 15,4 км от третокласния път III-867, намиращ се в областите Смолян и Кърджали. Това е единствената пътна връзка към Златоград и населените места около общинския център. Тя осигурява и комуникацията между общините Златоград, Мадан, Кирково и Неделино. Парите за реконструкция са осигурени по програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013”. Трансграничният ефект е основната причина проектът да се финансира от тази програма, коментира Христо Петров. Реконструкцията на пътя ще улесни достъпа до ГКПП Златоград – Термес – Ксанти, а това допълнително ще стимулира развитието на района. По същата програма през 2009 г. АПИ рехабилитира участък в област Хасково, а в края на 2014 г. финализира проект в област Смолян, припомни Христо Петров. Изпълнител на пътно-строителните дейности е „ПСТ Груп” ЕАД. Стойността на договора им е 10 649 946,37 лв. Строителният надзор на първи и трети участък се осъществява от „Екоинженеринг” ЕООД, а за втори – от „Еко Бул”. Стойността на контрактите за тази дейност е 120 348 лв. Рехабилитацията на 15,4 км е разделена на три участъка. Първият е с дължина 5,081 км – от км. 22+157 до км. 22+992 и от км. 23+889 до км. 28+135. Вторият от 4,3 км е от км. 28+135 до км. 32+478, а третият – от км. 32+478 до км. 38+443, е 5,9 км. Христо Петров обясни, че при първия и третия участък ще бъде използвана технологията на студеното рециклиране. Този способ е по-екологичен, тъй като старият асфалт не се изхвърля. Добавя се трошен камък и свързващо вещес­тво. Договорите за необходимите материали вече са сключени с доставчиците, заяви изпълнителният директор на „ПСТ Груп” ЕАД Камен Кичев. Според него, ако атмосферните условия позволят, първите два етапа ще бъдат финализирани до 15 – 20 ноември, а последният – в началото на декември. „Има процеси, които технологично не могат да се случат, докато вали”, подчерта Кичев. Като основен проблем той определи терена, през който пътят минава, тъй като доставката на всякакви материали се усложнява и оскъпява. Асфалтът ще бъде доставян от една от фирмените бази.