Новини

Откриха новото депо за отпадъци в Перник

Стойността на проекта е над 21 млн. лв.

Мирослав Еленков Новото депо за битови отпадъци в Перник бе официално открито. Лентата преряза кметът на общината Иван Иванов. На събитието присъстваха народни представители, бизнесмени и граждани. „В навечерието на Деня на Перник сме се събрали на откриването на поредната придобивка за града и региона. Депото е дълго чакан и изключително необходим обект. Работата му касае над 133 хил. жители. Откриват се и нови 37 работни места. Зад тези сухи цифри стои организация и загриженост за околната среда на Перник“, заяви Иванов. Кметът не пропусна да изрази благодарността си към строителите на обекта. „Фирмите положиха изключителни усилия за реализирането на проекта”, посочи той. Ден преди официалното откриване обектът бе инспектиран от премиера Бойко Борисов, вицепрезидента на Европейската комисия Кристалина Георгиева и министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. „Благодаря на правителството, че довърши започнатата работа”, заяви Георгиева. „Преди година фондовете бяха спрени. С решителността на този кабинет можем да правим живота на хората по-добър”, добави тя. Георгиева подчерта, че усвояването на европейските фондове не означава само да се реализират проекти, а и работни места за хората. Тя изтъкна, че се гордее, че страната ни е между водещите в усвояването на европейските средства. „Ние сме на 8 място в усвояването, а допреди година бяхме на опашката”, подчерта тя. Премиерът Борисов посочи, че благодарение на новото депо Перник и регионът няма да имат проблем с боклука през следващите 20 - 30 години. Проектът включва изграждане на клетка за отпадъци, приемна зона, площадкови комуникации и техническа инфраструктура. Депото е оборудвано със специална дренажна система за инфилтрата, която ще го отвежда към ПСОВ. За улавяне на образувалия се биогаз е изградена газоотвеждаща система за процеса на запълването и крайната му рекултивация. Системата за повърхностна изолация се състои от следните елементи: слой за газов дренаж, непропусклив слой, дренажна система и слой за рекултивация. За избягване на замърсяване на повърхностните води при експлоатацията и за предотвратяване на възможни повреди на самото депо повърхностните води ще се дренират и отклоняват извън него чрез канали. Приемната зона е оборудвана с биологично пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води. Регионалното депо ще обслужва общините Перник, Радомир, Брезник, Земен, Ковачевци и Трън и ще приема 46 000 т отпадъци годишно. Изпълнители на обекта са Обединение „Трейс – Кордеел – Перник” и Консорциум „Кракра”.