Новини

Инж. Георги Ранов: Евросредствата за региона са над 506 млн. лв.

Динамичното развитие и високите икономически показатели се дължат и на добрия диалог между институциите, бизнеса и гражданското общество

Георги Сотиров Инж. Ранов, в очакване да стартира строителството на тунела под връх Шипка как ще коментирате състоянието на пътната инфраструктура в областта? Какви мерки се предприемат на областно ниво за повишаване на пътната безопасност? На територията на област Стара Загора се пресичат участъци от три международни коридора – 4, 8 и 9, и това я прави изключително важна по отношение на инфраструктурата не само в национален, но и в международен аспект. Бих искал да обърна специално внимание на Коридор №9. Той е една от най-важните пътни връзки, пресичащи България в направление север – юг, и се явява разпределител и балансьор на транспортните потоци. Затова изграждането на тунела под връх Шипка е сред най-значимите транспортни проекти. Към настоящия момент отсечка от път I-5 преминава през прохода Шипка на Стара планина. В зимния период на годината участъкът е труднопроходим и често е затворен поради заснежаване и снегонавявания. В резултат на всичко това бизнесът понася големи загуби, а от държавния бюджет се изразходват значителни суми за спасителни операции. Изграждането на тунела под Шипка на първо място ще скъси трасето за преминаване през Стара планина и ще реши напълно зимните проблеми. Той ще окомплектова целостта на трасето и ще реализира пълноценно функцията на транспортния коридор и мрежата, в която е създаден за страната, региона и Европа. Бих могъл да изтъкна и друго предимство на проекта – осигуряването на пътна безопасност, защото в момента тесният път и острите завои крият сериозни предпоставки за произшествия. В този ред на мисли – през настоящата година в качеството ми на областен управител и на председател на Областната комисия по безопасност на движението съм свикал три нейни заседания. На тях с представители на общините на територията на областта и на други компетентни институции обсъдихме и проведохме няколко кампании за безопасност на движението, последната от които беше преди началото на учебната година и бе насочена към сигурността на децата. В област Стара Загора се намира енергийното сърце на страната – комплексът „Марица-изток”. Какво е неговото място на икономическата карта на региона? Безспорно комплексът „Марица-изток” е от стратегическа важност не само за икономиката на областта, но и за цялата държава. С най-голямо стопанско значение са находищата от въглища, добивани по открит способ и използвани за производство на електрическа енергия. В рудниците на площ 240 кв. км на територията на общините Раднево и Гълъбово са съсредоточени основните запаси от лигнитни въглища на България. В тази връзка енергетиката е отрасълът с най-голяма относителна тежест в икономиката и в значителна степен добивът на суровини и производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия определят водещото място на област Стара Загора. Комплексът дава препитание на хиляди работници и служители и на техните семейства не само от Старозагорска, но и от съседни на нас области – Сливенска, Ямболска, Хасковска. Разкажете за големите проекти, които са реализирани или се реализират в момента в областта по оперативните програми? Активността на общините при кандидатстване и усвояване на средствата от структурните фондове е много важна. През миналия програмен период на територията на област Стара Загора са сключени над 330 договора за повече от 506 млн. лв. Мога да посоча проектите „Изграждане на система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“ за над 52 млн. лв., „Интегриран воден проект за Стара Загора“ за над 40 млн. лв., „Интегриран воден проект на община Казанлък“ за над 50 млн. лв., „Рехабилитация на водоснабдителни системи в села в община Раднево“ за около 5 млн. лв., „Пречиствателна станция за отпадъчни води – община Чирпан“ за над 42 млн. лв., „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за гр. Стара Загора“ за над 28 млн. лв. и мн.др. В последните 4 години община Стара Загора е усвоила над 300 млн. лв. по различни проекти. Обликът на града се променя буквално с дни. Казанлък също може да се похвали с добре свършена работа през последните години. Там бяха усвоени около 109 млн. лв. безвъзмездни европейски средства. Освен с развитата си икономика Старозагорска област е известна още с лековитите си минерални извори и балнеотуризма. Какво е новото в тази насока? Да, наистина на територията на областта се намират известни и вече утвърдени балнеологични центрове и курорти, като Старозагорските минерални бани, комплексите в с. Ягода и Павел баня. Лековитите извори привличат гости не само от страната, но и от чужбина. Радостен е фактът, че туризмът в тези населени места продължава да се разраства. Строят се нови СПА хотели с вътрешни и външни басейни, отговарящи на европейските стандарти. В с. Ягода например в момента се изгражда най-голямата и модерна у нас балнеологична болница за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат и други физически проблеми. Заедно със СПА процедурите гостите могат да се насладят и на красивата природа, да посетят различни исторически и културни обекти, с които е богат нашият регион. В последните години много от тях бяха реставрирани, придобиха нов, атрактивен за туристите облик и сега привличат хора от цял свят. Покрай останалите забавления посетителите могат да се запознаят и с обичаите и фолклорните традиции на населението от нашия край. Голям интерес представляват кукерските игри, които традиционно се организират всяка година преди началото на пролетта в Павелбанския край. Туристическите обиколки са и добър повод нашите гости да дегустират превъзходните вина, с които се гордее регионът. Неслучайно през последните години тук бяха изградени нови, бутикови изби, които произвеждат продукти с високо качество. Известен с добрите си лозя и вина е например Чирпанският край. Там се намират две изби, които успоредно с производството развиват и винен туризъм и чиито напитки се изнасят в целия свят. А какво се случва с известната болница за белодробни заболявания в Радунци? Болницата в с. Радунци, община Мъглиж, преди години беше и най-голямата за лечение на костно-ставна туберкулоза на Балканите. За съжаление в десетилетията здравното заведение е натрупвало огромни задължения – практически няма финансиране по Здравната каса и не работи по клинични пътеки. Поради тези причини настоящото Министерство на здравеопазването взе решение за ликвидация на болницата, а пациентите бяха преместени в заведения със същия профил във Велинград, Трявна, Искрец и Роман. Как Областната администрация работи в посока осигуряване на безопасността на населението и инфраструктурата при наводнения и други природни бедствия? За съжаление в края на миналата година и през пролетта на тази Старозагорска област бе сред пострадалите от обилните дъждове части на страната. В тази връзка и за осигуряване на по-голяма безопасност на населението изготвихме програма за планово почистване на речните легла в област­та от пораснали дървета, храсти и водна растителност с цел поддържане на тяхната нормална проводимост. Средствата за почистване на реките извън границата на урбанизираните територии се отпускат от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Към настоящия момент е изработен инвестиционен проект за почистване коритото на р. Тунджа извън регулацията на с. Зимница, община Мъглиж, който е изпратен до Междуведомствената комисия и се очаква финансиране в размер на 641 249 лв. В този участък община Мъглиж аварийно е изградила защитна дига, която да предпази къщите, разположени в близост до коритото на реката. Средствата, заложени за изпълнение на инвестиционния проект, ще допринесат за осигуряване на безопасност на хората, разполагащи с имоти около южната част на Зимница, както и за недопускане на разливи, засягащи земеделски земи в този участък. За овладяване и предотвратяване на повторни разливи е изградена защитна дига и около подстанция „Гълъбово“. Средствата за нея също бяха отпуснати от Междуведомствената комисия. От община Гълъбово беше направен и насип около улицата в близост до подстанцията, който да предпазва къщите при евентуални нови наводнения. В община Николаево беше изградена предпазна дига в близост до р. Тунджа, която да защити с. Нова махала. И за нея средствата бяха предоставени от Междуведомствената комисия. На Мъглиж бяха отпуснати над 315 хил. лв., с които бяха ремонтирани и реконструирани мостовете над р. Сливитовска на пътя за с. Сливито и този на р. Тунджа при с. Юлиево. В Раднево бе възстановен мостът за пешеходци над р. Дунда в с. Трънково. Общият размер на средствата от Междуведомствената комисия за област Стара Загора за 2015 г. е 1 110 000 лв. Как се реализира програмата за енергийна ефективност на територията на областта? Към администрацията функционира Областен съвет по енергийна ефективност, в който участват както представители на общините в областта, така и на бизнеса, на камарите на строителите и на архитектите, експерти от други институции. Относно програмата за енергийна ефективност – Старозагорска област е на четвърто място в страната по изпълнението й. Допустимите за саниране сгради са 859. Одобрените заявления за целева помощ са 96. Толкова са и сключените тристранни договори между общини, областния управител и Българската банка за развитие. Очаквам в близките месеци да бъдат обновени първите многофамилни жилищни сгради по програмата в областта. Според статистиката за възобновяемите източници у нас, изготвена от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, на територията на Старозагорска област функционират 56 фотоволтаични, 5 вятърни и 7 водни електрически централи. Ако трябва да хвърлите поглед към бъдещето на Стара Загора и област­та, къде виждате най-добрите перспек­тиви? Стара Загора е град с 8-хилядолетна история. Той идва от древността, преминал е през ужасите на опожаряването, а после е бил възстановен от пепелта и възроден. Автор на устройствения план на сегашния ни град е Лубор Байер, който в края на ХIХ в. създава изключително модерна за онова време визия. Затова днес Стара Загора се слави с правите си улици, а името на Байер носи една от елитните професионални гимназии – тази по строителство и архитектура. Уверен съм, че пред града и региона има невероятни перспективи и тепърва за нашата област ще се говори като за едно от най-добрите места за живеене и работа у нас. Фактът, че през изминалия програмен период всички общини в област Стара Загора участваха толкова активно в разработването на проекти и усвояването на европейски средства, красноречиво показва, че те са готови и ще продължат да допринасят за развитието на региона във всички направления – икономика, бизнес, туризъм. Частният сектор също е съпричастен, подава ръка и положителните резултати са налице. Многократно съм изтъквал, ще повторя и сега, че динамичното развитие на нашия регион и високите икономически показатели се дължат и на добрия диалог между институциите и бизнеса, и на изключително активното гражданско общество. В качеството си на областен управител непрекъснато провеждам срещи с представители на частния сектор, институциите и организациите от неправителствения сектор. Основната ни цел е заедно да работим в посока насърчаване на инвестициите в областта. През тази година участвах в множество форуми както в страната, така и в чужбина, свързани с привличането на инвеститори и възможностите за разкриване на нови работни места.