Новини

Одобрен е планът за управление на Национален парк „Централен Балкан“

Специализираният състав на Висшия експертен екологичен съвет /ВЕЕС/ на МОСВ одобри новия план за управление на Национален парк „Централен Балкан“. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Консултативният орган взе решение, с което предлага на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева да го внесе за приемане в Министерския съвет. Преди това трябва да бъдат отразени бележките и предложенията към плана, одобрени от ВЕЕС. С новия план ще бъдат установени зони, режими, норми и условия за извършване на дейностите в парк „Централен Балкан“ през следващите 10 г. Становището на ВЕЕС е, че с новия документ е постигнат баланс между опазването на природата и биологичното разнообразие в парка и развитието на туризма и използването на ресурсите от местното население като паша, бране на билки, горски плодове, гъби и др. МОСВ придава изключително значение на плановете за управление като инструмент за обезпечаване на ефективно опазване и устойчиво управление на защитените територии. По Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ беше финансирано разработването на общо 58 проекта на планове за управление: на 3-те национални парка - „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, на природните паркове „Беласица“, „Българка“ и „Витоша“, както и на 52 други защитени територии от категорията „резерват“, „поддържан резерват“ и „защитена местност“. Трите национални парка, резерватите и поддържаните резервати са изключителна държавна собственост и се управляват от МОСВ. Природните паркове се управляват от Министерството на земеделието и храните.