Новини

ВАС: За застрояването на Карадере е нужна екологична оценка

  stroitelstvo Местността Карадере край Бяла може да бъде застроявана едва след изготвяне на екологична оценка. Това се разбира от решението на Върховния административен съд (ВАС), с което практически се спира изпълнението на проекта за луксозен къмпинк на фирма „Макси I”АД. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване. Делото във ВАС бе заведено от фирмата инвеститор срещу решение на Бургаския административен съд. Като страни по делото са били конституирани Българска Фондация „Биоразнообразие“ и „Българско сдружение за защита на птиците“. С решението на ВАС се продължава процедурата по инвестиционното предложение на върпросната фирма, но проектът ще трябва да бъде внесен за оценка в РИОСВ-БУргас. Според изпратеното до медиите съобщение на ВАС: „...пред РИОСВ-Бургас следва да продължи процедурата по инвестиционното предложение на „Макси I“АД, но на етап уведомяване на компетентните органи по околната среда и засегнатото население”. Освен, че обявява за „процесуално недопустима” жалбата на дружеството „Макси I”, съдът постановява, че то трябва да заплати на РИОСВ-Бургас 300лв. за юристконсултско възнаграждение. Съдебната процедура започна след като през октомври 2014г. директорът РИОСВ-Бургас Антоний Иванов оттегли свое решение, чрез което застрояването на Карадере можеше да стане без извършване на екологична оценка. Заради това фирмата-инвеститор потърси правата си по съдебен път. На първа инстанция, пред Бургаския административен съд, дружеството загуби делото. "Макси I" реши да търси правата си по съдебен ред, атакувайки решението на бургаската екоинспекция да оттегли решението, че няма нужда от ОВОС на Карадере. Делото бе загубено пред Административен съд – Бургас. След това фирмата обжалва пред ВАС.