Строител

Екипът на в. „Строител” продължава да надгражда уменията си

Свилена Гражданска На обучителен тийм билдинг екипът на в. „Строител“ продължи да надгражда уменията си и да се сплотява около нови идеи за развитието на изданието. Семинарът се проведе в хотел „Флора“, Боровец. „За мен е голямо удоволствие да се срещаме, да обменяме мисли и да правим всичко, което зависи от нас - като Съвет на директорите, и от вас като екип, който пряко списва вестника и има конкретен принос за подобряването му. Колеги от бранша, представители на министерствата и кметове, с които съм разговарял, дават на изданието много висока оценка. Това е благодарение на вашия труд“, обърна се към членовете на екипа на вестника инж. Пламен Пергелов, член на Изпълнителното бюро на Камарата на строителите в България и председател на Съвета на директорите на „Вестник Строител“ ЕАД. На събитието присъстваха и инж. Иван Бойков, изпълнителен директор на КСБ и член на СД, и Валентин Николов, председател на Контролния съвет на Кама­рата. „На заседание на Съвета на директорите дадохме висока оценка на това, което е свършено от срещата, която имахме в Белоградчик през май, до настоящия момент. Но предизвикателствата предстоят пред нас и затова не трябва да се отпускаме, а да продължим да търсим пътища за още по-добро развитие на изданието. Целта е да можем да информираме все така качествено и обективно нашите читатели, да предизвикваме дискусии в сектора, да сме критични към държавните и общинските власти при констатиране на нередности, които имат отношение към отрасъла“, подчерта той. „Ще си направим преглед на рубриките. Ще помислим заедно какво ново можем да въведем от началото на 2016 г.“, поясни инж. Пергелов. По думите му едно от големите предизвикателства в сектора е липсата на кадри и качеството на професионалната подготовка на работниците. В строителството все по-силно се чувства голям глад за специалисти и хора, които могат да извършват според изискванията определени дейности. „Не е достатъчно количеството на техническите ръководители, което веднага рефлектира върху качеството на строителния продукт. Ръководството на Камарата предприе мерки, като създаде дружеството „Строителна квалификация“ ЕАД. То ще се занимава с това направление, но трябва в рамките на следващата година във вестника да открием и специална рубрика, която да разглежда проблема. Предстои през идната година и пълен цикъл на отчетно-изборни събрания за органи на Камарата. Ще се проведе и голяма дискусия относно промяната на Устава на КСБ“, каза председателят на Съвета на директорите. „Искам да отбележа работата, която се извършва при списването на рубриката „КСБ за региони в растеж“. С всеки един материал нещата се подобряват. Друго предизвикателство, което предстои, е, че след местния вот ще трябва да се създадат контакти с новоизбраните кметове“, допълни инж. Пергелов. „За мен е удоволствие да бъда отново сред вашия колектив. Още повече, че както винаги съм подчертавал, едно от най-хубавите неща, които Камарата направи от началото на своето съществуване, е в. „Строител“, заяви Валентин Николов, председател на КС на КСБ. „Моето мнение е, че вестникът е добър, дори отличен. Смятам, че ако една машина работи добре, тя не трябва да се пипа много, за да не се развали. Ако търсим самоцелно промяна заради самата промяна, просто да направим нещо, за да бъде ново - ще сбъркаме. Разбира се, не бива да лежим на лаврите си, но трябва да имаме предвид, че читателят по принцип е консервативен. Когато отвори своето издание, той очаква да намери онова, което търси, и чести промени по-скоро ще донесат негативи и ще отблъснат редовните читатели”, обясни той. „Вестникът като колектив, като присъствие в бранша и на пазара намери своето място и напипа пулса му“, акцентира Николов. Той посочи, че едно от основните предизвикателства, които предстоят пред КСБ, е промяната на Устава на организацията. „Това е тема, която ще следим. Тя е много важна за развитието на Камарата. В момента на дневен ред, освен подготовката на вестника, са и събитията, които ежегодно организираме по възлагане на КСБ“, заяви Ренета Николова, прокурист и главен редактор на „Вестник Строител“ ЕАД. Екипът е мобилизиран и всеки си знае отговорностите и задълженията. Не бива да правим компромис с качеството и да си позволим да свалим нивото от това, което сме постигнали, всеки форум трябва да е по-добър от предишния“, подчерта тя. „Високата мотивация и работата в екип, уважението и взаимната подкрепа са в основата на успеха ни и затова трябва да ги отстояваме и развиваме“, каза още Николова. „Доволна съм, че вече сме сертифицирани по ISO 9001. За мен това е голям успех. Ние сме вероятно първият вестник, сертифициран по система за управление на качеството, което означава, че както редакционната, така и административната работа в дружеството отговарят на високи стандарти“, каза главният редактор. Тя посочи, че сред текущите задачи пред екипа е повишаване на прецизността на материалите и обръщане на внимание на детайлите. Гост-лектор на тийм билдинга отново бе Никола Димитров от Университета за финанси, бизнес и предприемачество, който продължи обучението по модела Lean за оптимизиране на работата в офиса. Припомняме, че то бе започнато в Белоградчик. Методът е разработен в Toyota, но в момента се прилага успешно в редица компании и водещи банки у нас. Целта е да се намалят ненужните разходи и да се оптимизира процесът, но не чрез съкращения, а чрез намирането на скрития потенциал на съществуващия човешки ресурс. Между двата семинара в екипа беше изработена и въведена Dashboard (бяла дъска), на която всекидневно се записват задачите на всеки член на колектива и се проследява тяхното изпълнение. На нея има и барометър, който представя настроението и атмосферата в тима на браншовия вестник на строителя. Той очертава и текущите демотиватори, генерира идеи, обединява екипа около общи каузи. Според лектора Димитров това е най-атрактивният барометър, който е виждал. По думите му промяната и развитието на екипа са видими и трябва да се продължи в тази насока. Затова той преподаде по занимателен начин някои от елементите на модела Lean – матрицата на уменията, коучинг и обратна връзка. Матрицата на уменията е инструмент за визуализация на нашите възможности – технически и личностни, с цел да ги подобрим. Тя ще бъде въведена също във вестника за самооценка на членовете от екипа. Благодарение на това всеки ще знае към кого точно може да се обърне за конкретна помощ или ще може да предаде знание на друг. А втората възможност е в основата на коучинга – обучаваш някого, но ако той самият иска да го направи. По този начин всеки може да придобие нови и нови умения и да се развива в екипа. Обратната връзка е от ключово значение за целта, тъй като благодарение на нея се получава информация за персоналната подготовка и изява на всеки. Тя трябва да е поднесена спокойно - не като критика, а да е градивна. От една страна да покаже грешките, но и да стимулира всеки член на екипа да ги поправи и да става по-ефективен в работата си.