Новини

Отпускат се средства за изграждане и рехабилитация на улични участъци в Промишлената зона на Сливен

На Община Сливен се предоставят 801 569 лв. от бюджета на Министерството на икономиката за 2015 г. чрез Българската агенция за инвестиции. Средствата са за изграждане и рехабилитация на улични участъци в Промишлената зона на града. Дейностите ще включват обновяване на асфалтови настилки, включително за спирки на градския транспорт, изграждане на тротоарни зони за движение на пешеходци, поставяне на пътна маркировка. Това ще облекчи и обезопаси движението на товарни и тежкотоварни автомобили, както и предвижването на пешеходци в района. В Промишлената зона се изпълнява инвестиционен проект „Разширение и модернизация на площадка „Лана“ на „Е. Миролио“ ЕАД, сертифициран през 2014 г. по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. От инфраструктурата ще се ползват и другите производствени предприятия в зоната.