Новини

Капацитетът на Чирен се удвоява

„Днес даваме начало на модернизацията на един от стратегическите обекти за енергийната сигурност на страната – подземното газово хранилище в Чирен. Благодарение на проектите, по които „Булгартрансгаз“ ЕАД работи, България скоро ще разполага с модерно хранилище, което да отговаря на най-високите стандарти“. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на церемония по прокарване на нов експлоатационен сондаж Е-72 на площадката на хранилището в Чирен. По думите й газовото хранилище е още една отлична предпоставка в България да се реализира концепцията за изграждане на газоразпределителен център. В момента българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ работи по два проекта – единият за модернизация, а другия за разширяване на подземното газово хранилище в Чирен. „Новият експлоатационен сондаж в Чирен е доказателство, че са в ход всички усилия за модернизация на националната газопреносна мрежа“, каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ г-н Георги Гегов. Модернизацията на инфраструктурата на газовото хранилище „Чирен“ ще позволи да бъде увеличен дневният добив на природен газ от 4,2 млн. куб. м. до над 5 млн. куб. м. Стойността на проектирането и експлоатацията на сондаж Е-72 е 10,4 млн. лв. Проектът се финансира изцяло със средства на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Сондирането ще приключи в края на месец януари 2016 г., след което апаратурата ще бъде преместена на следващия сондаж Е-73. В края на 2016 г. двата нови сондажа ще бъдат включени в редовна експлоатация. След осъществяване на цялостния проект по разширяване на подземното газово хранилище в Чирен се предвижда увеличаване на количествата съхранен газ и на дневните количества на добив и нагнетяване от сегашните 550 млн. куб. м и 4.2 млн. куб. м/ден до максимум 1000 млн. куб. м. и съответно 10 млн. куб. м/ден. Една от дейности в процеса по разширение е 3Д сеизмиката, за която е одобрено финансиране от Европейската комисия в размер на близо 4 млн. евро.