Новини

Предлагат МС да отпусне 3 млн. лв. за доизграждане на Националния циклотронен център

С проект на постановление на Министерския съвет се предлага кабинетът да одобри допълнителен трансфер за 2015 г. в общ размер до 3 млн. лв. по бюджета на Българска академия на науките, второстепенен разпоредител към бюджета на министъра на образованието и науката, за финансиране изграждането на Национален циклотронен център - ИЯИЯЕ - БАН. През 2012 г. Департаментът по енергетика на САЩ и АЕЦ "Козлодуй" направиха целеви дарения в полза на ИЯИЯЕ за закупуване на циклотрон с възможности да произвежда максимално широк спектър от радиоизотопи. С тези средства е закупена и изработена базовата машина - ускорител на заредени частици, циклотрон TR-24. С изграждането на Национален циклотронен център - ИЯИЯЕ-БАН ще се осъществи обезпечаването на нарастващите нужди на страната и Балканите от радиофармацевтични препарати за образна диагностика на онкологичните и други заболявания. Използвайки съвременната апаратура ще се създадат условия за изграждане на ново поколение научни работници, които да извършват научни изследвания в областите на ядрената енергетика, ядрената физика, радиофармацевтичната химия, радиобиологията и радиационната защита и безопасност.