Новини

Цветан Цветанов е оправдан по делото за длъжностно присвояване

Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов е „невиновен” по обвинението за длъжностно присвояване. Това е решението на тричленния състав на Върховния касационен съд, който потвърждава оправдателната присъда, постановена по – рано през годината от Софийския апелативен съд. Касационното производство е било образувано по протест на Софийската апелативна прокуратура. Оповестеното днес решение N:254/20.10.2015г. на ВКС е окончателно е не подлежи на обжалване и протест. В обвинителния акт по делото бе записано, че в периода 23.12.2011г. – 29.02.2012г. „при условията на продължавано престъпление, на два пъти, в качеството си на длъжностно лице – министър на вътрешните работи, е присвоил чужди движими вещи – пари в размер на 50 569,28 лв. Парите са били отклонени чрез изплащане на сумата, под формата на заплати, на Орлин Тодоров, бивш ръководител на РБОП - Велико Търново. Според тричленния състав, с председател Цветанка Пашкунова, членове Даниела Атанасова и Мая Цонева и секретар Иванка Илиева, изводите на предходните съдебни инстанции за обективна несъставомерност на инкриминираното престъпление, са правилни. ВКС намира протестът на прокуратурата по присъдата на предходната инстанция (САС) за неоснователен. Според върховните съдии апелативната инстанция е изложила много подробни, аргументирани и убедителни мотиви относно правните си изводи. Делото за присвояване срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов бе гледано от състава на ВКС през юни тази година. Преди това и двете предходни инстанции се произнесоха с оневинителна присъда по повдигнатите обвинения. В средата на миналия месец, на втора инстанция, Цветан Цветанов бе оправдан и по делото за шестте „Не”, свързано с негови откази за прилагане на СРС спрямо Орлин Тодоров и няколко други лица.