Новини

Инж. Лазаров подписа договорите за изграждането на участък 2 от Западната дъга на СОП

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров подписа договорите за строителство и за надзор при изграждането на участък 2 от Западната дъга на Софийския околовръстен път от км 0+780 до км 6+309. Това е отсечката от моста над р. Какач до пресичането със Северната скоростна тангента. Проектът ще се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет. Западната дъга е продължение на автомагистрала „Люлин” и е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, свързващ Видин с Кулата. Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Европейски пътища”, в което участват: „Джи Пи Груп“ ООД, „Автомагистрали – Черно море“ АД, „Пътстройинженеринг“ АД. Стойността на договора е 101 999 866,66 лв. с ДДС. Договорът от името на изпълнителя ДЗЗД „Европейски пътища” подписа инж. Стефан Тотев. Строителният надзор ще се осъществява от Сдружение „София Запад 2013”, в което са: „Пътконсулт 2000“ ЕООД, „Рутекс“ ООД, „Трансконсулт БГ“ ООД и „ИРД инженеринг С.р.л“. Договорът е за 719 040 лв. с ДДС. Договорът подписа инж. Свобода Николова. Строителството на участък 2 включва изграждането на директно трасе и реконструкция на Софийския околовръстен път в отсечката от км 0+780 до км 6+308.17. Общата й дължина е 5,3 км. Предвидено е построяването на три пътни възли – п. в. „Стефансон“, п. в. „Ломско шосе“ и п. в. „Северна скоростна тангента“, на естакада над бъдещия бул. „Стефансон“, на нов път за гара Волуяк, на надлез над пътя за с. Мрамор и т. н. При пътен възел „Стефансон“ трасето ще преминава по естакада над бул. „Стефансон“, жп линията и пътя за гара Волуяк. Пътен възел „Ломско шосе“ ще бъде съставен от кръгово кръстовище с булеварда и естакада над него, а п. в. „Северна скоростна тангента“ ще бъде „пълна детелина“ с четири отвора. На 20 октомври т. г. Министерският съвет даде съгласието си Агенция „Пътна инфраструктура” да сключи договори за изпълнение на дейностите по участък 2, което позволява своевременното стартиране и изпълнение на строителните дейности по проекта преди окончателното решение за одобрение на финансирането му от Европейската комисия. За изграждането на участък 2 са необходими 68 247 811 евро (133 481 117 лв. с ДДС) безвъзмездна финансова помощ, от които 7 422 000 лв. са предвидени по ОП „Транспорт” 2007-2013 г., а 126 059 117 лв. – по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., съгласно разработения формуляр за фазиране на проекта.