Новини

Работи се за отстраняване на аварията по газопреносната мрежа до Павликени

В 06:18 ч. на 23.10.2015 г. е настъпила авария по магистралния газопровод в района на Павликени между линеен кран Патреш и линеен кран Летница. В землището на с. Патреш вследствие на изтеклия газ е възникнал пожар. Всички защитни системи са сработили, крановете са затворени. Аварията е настъпила между село Недан и ГИС „Павликени“. Опасност за населението в района няма, на място работят четири екипа на пожарната, осигурено е необходимото полицейско присъствие. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова пътува към мястото на аварията. Осигурени са аварийни екипи от „Булгартрансгаз“ ЕАД, предвижда се в рамките на 48 часа аварията да бъде отстранена и да се възстанови газоснабдяването в региона. След планови инспекции, през миналата година са извършени всички необходими ремонтни дейности по участъка. „Булгартрансгаз“ ЕАД е предприело всички необходими мерки за продължаване нагнетяването на природен газ в подземното газово хранилище в Чирен по южния полупръстен на мрежата.