Новини

Как могат да гласуват хората с увреждания

Столична община осигурява транспорт за придвижване на хората със зрителни и двигателни увреждания до избирателните секции днес. За да използват транспорта, хората трябва да направят заявка на безплатните телефони 02/904 13 51 и 0800 20 720 от 7 до 18.30 часа. Хората с увреждания гласуват винаги в секция на партера или първия етаж, обясни заместник-кметът Юлия Ненкова: „Когато сградата е с повече от един етаж и има секции и на горните етажи, районната или общинска избирателна комисия с решение определя секция на първия етаж, партера, която е с най-малък брой избиратели, за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднени с придвижването. Пред избирателната секция се поставя табела, на която се отбелязва и допълнителното й предназначение". Хората със зрителни и двигателни увреждания могат да гласуват и в избрана от тях секция на територията на съответната община, като представят следните документи: „Избирателят удостоверява самоличността си с документ за самоличност при секционната избирателна комисия. Тези избиратели трябва да попълнят декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Когато избирателят е с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя", обясни Ненкова. Избирателите, които не могат да напуснат дома си в деня на изборите, ще бъдат посетени от подвижна секционна комисия.