Новини

Алберто Сартори: „Вестник Строител“ ЕАД е първата компания от България, кандидатстваща за сертификат за устойчиво управление на събития (ISO 20121:2012)

Емил Христов Г-н Сартори, моля представете се за читателите на вестник „Строител“ и ни разкажете малко повече за компанията, в която работите. Моето име е Алберто Сартори и работя в „Бюро Веритас“ (Италия) в продължение на вече 10 години. Експерт съм по корпоративна социална отговорност. „Бюро Веритас“ е световен лидер в областта на Изпитването, Инспекциите и Сертификацията (TIC). Като компания ние сме създадени още в далечната 1828 г., така че вече близо 200 години сме в бизнеса, свързан с предоставянето на услуги с високо качество, с които да помогнем на своите клиенти да посрещнат нарастващите предизвикателства в областта на качеството, безопасността, опазването на околната среда и социалната отговорност. Историята на нашата фирма започва в Антверпен, Белгия, където е основан Информационен център за морско застраховане, който да предоставя актуална информация на застрахователите за състоянието на корабите и оборудването. През 1829 г. компанията е преименувана на „Бюро Веритас”, а за свое лого приема символа на Истината. Публикуван е и първият Бюро Веритас Регистър наброяващ около 10 000 кораба. През 1833 г. седалището на компанията е преместено от Антверпен в Париж. През годините ние разширихме значително услугите си. В момента за нас работят над 66 000 служители и имаме представителства в 140 държави с повече от 400 офиса и лаборатории, така че отговорно можем да заявим, че компанията ни е доста голяма. В списъка сме на Стоковата борса в Париж и общият ни приход е повече от 4 млрд. евро. Ние се превърнахме в лидери на пазара и натрупахме безценен опит в сферата на управление на качеството, екологията, здравословните и безопасни условия на труд. В този ред на мисли с гордост искам да заявя, че съм тук за одита на вестник „Строител“, който изрази желание за придобиване на сертификат за съответствие със стандарт ISO 20121:2012, който касае устойчивото управление на събития. Изискванията на стандарта включват възприемане от организациите на процесен и риск базиран подход към управлението с оглед намаляване или предотвратяване на потенциално негативните въздействия и подобряване на икономическото, социалното и екологичното влияние от провеждането на събития. Както споменахте, Вие сте на визита в България заради одита на в. „Строител“, който кандидатства за придобиване на сертификат за качество за управление на събития. Моля разкажете ни повече за този сертификат? Стандартът ISO 20121 е издаден през 2012 г. и за първи път е представен по време на Олимпийските игри в Лондон. Целта на стандарта беше да се създаде система за управление на устойчивостта на събитията и за създаване на увереност, че организациите, които отговарят за провеждането им, са финансово обезпечени и социално отговорни и също така ще се съобразяват с опазването на околната среда чиста чрез грижа за намаляване на негативните въздействия. Първоначално този стандарт беше развит като Британски стандарт, но по-късно се превърна в международен такъв. Сега той привлича все повече внимание и интерес от страна на бизнеса по света. Това е сертификатът на фестивала във Венеция, Евровизия 2013 г., Олд Трафорд - стадиона на английския футболен отбор Манчестър Юнайтед, и много други. Вие сте първите желаещи от България, мисля че и от Югоизточна Европа. За Камарата и за нас опазването на околната среда и социалната отговорност са приоритети. По този начин ние искаме да сме добър пример. Какво според Вас е най-важното, което трябва да можем да гарантираме на нашите клиенти? На този етап ние все още не разполагаме с база данни за осъществено сертифициране по държави, но можем да заявим, че вашият вестник е една от първите организации, постигащи такива резултати. Надяваме се, че в. „Строител“ ще вдъхнови и други компании да последват неговия пример. Самият стандарт не посочва какво конкретно би трябвало да правят компаниите, за да може едно събитие да e устойчиво, но дефинира стъпките, които помагат на организациите да разбират влиянието си над околната среда по-добре и подчертава значението на осъществяването на устойчиви събития. Така че всяка фирма трябва да има специално разработена система за управление на събитията и да идентифицира възможностите за намаляване на вредното влияние, а отделно трябва непрекъснато да се подобрява в това отношение. В крайна сметка отговорността е изцяло на организацията, която трябва да разбере как да изрази визията си пред обществеността. В някои случаи това се осъществява чрез намаляването на замърсяването на околната среда, в други случаи може да е чрез засилване на социалното влияние на събитията. Важно е да се отбележи, че не всички компании трябва да имат един и същи подход, но стандартизирането би окуражило фирмите да създадат собствени програми за опазване на околната среда. В момента вестник „Строител“ подготвя традиционния бал на Камарата на строителите в България. Каква е Вашата оценка след проверката на работата на дружеството по организацията на това събитие? От прегледаните документи става ясно, че вестникът е с пълно разбиране за изискванията на стандарта и добрите практики. Имате предварително съставен план, който е подробен и посочва стъпките, чрез които се гарантира устойчивото провеждане на бала. Все още финализираме доклада си и с нетърпение очакваме да посетим събитието лично, за да удостоверим, че планираните действия са осъществени по правилния начин.