Новини

В сърцето на ЕС Брюксел продължава да се развива

През програмния период 2014 – 2020 г. регионът ще разчита на 143 млн. евро за иновации и инфраструктура

Свилена Гражданска Брюксел В сърцето на ЕС, където са съсредоточени основните евроинституции – Европейската комисия, Комитетът на регионите и т.н., регион Брюксел-столица продължава да подобрява средата за живеене и за правене на бизнес чрез средства от европейските фондове. Административната област е съставена от 19 общини. За периода 2007 – 2013 г. основната задача е концентрация на финансирането в приоритетната зона за развитие, където са съсредоточени всички проекти. Те са структурирани около две основни задачи. Първата цели съживяване на зони на икономическа активност – 8 проекта, и създаване на условия за градско развитие – 5. Втората е за подобряване на атрактивни територии – 4, и инвестиции в местната инфраструктура – 15 предложения. За да се постигнат заложените приоритети, са отпуснати 150 млн. евро. През програмния период 2007 – 2013 г. са се влагали средства в проекти с цел обновяване на зоната около канала на Брюксел. Акцентът е поставен на тези райони заради контрастиращата смесица от жители и пейзажи. Тук има голямо разнообразие на култури, оживени търговски райони и пазари, архитектурно наследство и т.н. Един от последните проекти е за нов музей на съвременното изкуство. Той ще бъде открит през март 2016 г. В него ще са представени музикални стилове – пънк, рок, електро, хип-хоп, различни спортове – скейтборд, сърф и др., кино, визуални изкуства. Музеят ще е на площ 1000 кв. м и ще разполага с 8 галерии. Ще има и собствена постоянна колекция. Ще се организират и две изложби на година, които ще представят международно признати художници. За откриването му е предвидена експозицията „Светлините на града”. Специално за церемонията петима творци от САЩ ще създадат 4 инсталации. Целта на ръководството на музея е да се изработят и образователни програми за ученици, да се осъществят връзки с академичните среди и т.н. Очакванията са културната институция да бъде посещавана от 30 хил. души на година. Сред показваните като ключови проекти е Paepsem SME Center. Той е на обща стойност 7 187 400 евро. Проектът осигурява място за прохождащи компании да произвеждат своите продукти и да генерират заетост. Сградите са разположени в приоритетната зона за развитие. Наемите са на ниски цени и целта е да подпомогнат малките компании. Центърът отвори врати на 14 февруари 2014 г. Капацитетът на комплекса е запълнен на 100%. Abattoir с поглед към бъдещето Друг проект от програмния период 2007 – 2013 г., с който белгийците се гордеят, е Abattoir. Той е за над 20 404 000 евро и целта е да развие западнал пазар за фермерски стоки в Брюксел. Открит е през 1890 г. и на него са се продавали зеленчукови продукти, имало е и кланици. През 2009 г. екипът на тържището започва да търси възможности за финансиране на неговото обновяване. Кандидатства пред Европейския фонд за регионално развитие по схемата за трансформиране на временни търговски места в такива за по-трайно използване. Целта е да се създадат нови възможности не само в полза на търговците, но и на целия квартал и неговите обитатели. Изследователският екип изработва дългогодишен план за превръщането на пространството в атрактивно място. Целият проект ще се реализира в продължение на няколко програмни периода. Заложено е изграждането на различни обекта. Първата стъпка е построената сграда за хранителен пазар, която е на площ от 9,2 хил. кв. м. Строителните дейности по нея са започнали през ноември 2013 г. Тя е открита на 29 май т.г. и е с модерна архитектурна визия, като са изпълнени всички условия за безопасност. В търговското пространство са разположени 45 сергии за плодове, зеленчуци и месо. Пазарът е отворен всеки петък, събота и неделя. През 2016 г. на покрива на зданието ще има и градина. Тя ще е с площ от 4232 кв. м. В нея ще се отглеждат различни плодове и зеленчуци, които след това ще бъдат продавани на пазара. В ресторант ще се предлага възможност да опитате ястия, приготвени с пресни продукти от зеления покрив. В момента се търсят кандидати, интересуващи се от стопанисването и използването на градината и/или ресторанта. Покритите хали в комплекса са построени през 1890 г. и затова са обявени за паметник на културата. От управата на пазара са отговорни за тяхното поддържане, но ги реновират с европейско финансиране. В проекта за Abattoir освен икономическите и социално-културните дейности е предвидено място и за домове. От урбанистична гледна точка жилищната зона ще бъде разположена от лявата страна на хранителния пазар, в близост до метростанция Clémenceau. Ще се изградят 25 нови апартамента. Общата им площ е 2860 кв. м. В Abattoir се провежда интересна социална инициатива. Децата от квартала всеки петък могат да готвят ястия от цял свят, а след това да похапнат заедно на огромна маса. По този начин създават социални контакти и се запознават с различни култури. Програмният период 2014 – 2020 г. е структуриран около 4 приоритета в отговор на регионални икономически, социални и екологични предизвикателства. Близо 143 млн. евро ще бъдат разделени между 46 избрани проекта. Първият основен приоритет цели увеличаване на изследванията и подобряване на трансфера на иновации. Вторият касае развитието на малките и средните предприятия. Третият се концентрира върху създаването на условия за кръговата икономика. Предмет на четвъртия приоритет е подобряване на качеството на живот в кварталите. Програмата е базирана на два основни принципа. Единият е за териториална концентрация на проектите. Инфраструктурните обекти, подкрепени от Европейския регионален фонд за развитие, ще са разположени в градската зона. Вторият принцип e залегнал в секторите за създаване на заетост и икономически растеж, развитие на туристическата индустрия, на социалните и здравните грижи. Ще се работи по предложения за събиране на отпадъците и др. 10 проекта, които са избрани по приоритета за иновациите, са на обща стойност 30 млн. евро. Сред тях се включват изследвания за нови енергийни източници. Други 44 млн. евро са разпределени за 10 идеи. Част от средствата ще са за продължение на проекта Abattoir. Ще се построят нова кланица, както и музей на бирата. 12 проекта са избрани по приоритета за кръгова икономика. Те ще си разделят 44 млн. евро. Например ще се обособят над 1500 кв. м градини на покривите на магазини. Друг обект е нов пътнически терминал, за който средства ще осигури и летището на Брюксел. Над 25 млн. евро са разпределени по четвъртия приоритет. Голяма част от тях ще бъдат за създаване на 302 центъра за грижа за децата. Освен това 10% от бюджета ще бъдат за проекти в подкрепа на развитието на новите комуникационни технологии. Избрани са и три предложения от медийния и творческия сектор.