Новини

КСБ ще връчи строителните „Оскари” на Димитровден

Камарата на строителите в България (КСБ) ще връчи отличията на най-добрите компании в сектора. Това ще стане на традиционния бал по повод Деня на строителя –26 октомври, в „София хотел Балкан”. Домакини на събитието ще бъдат Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, и председателят на Управителния съвет на КСБ инж. Светослав Глосов. Сред официалните гости ще са Томислав Дончев – вицепремиер по европейските фондове и икономическата политика, Ивелина Василева – министър на околната среда и водите, Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, председателите на парламентарните комисии по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Найден Зеленогорски, по правни въпроси Данаил Кирилов, по транспорт, информационни технологии и съобщения Гроздан Караджов, председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров, инж. Стоян Братоев – изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД, инж. Асен Антов – изпълнителен директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, заместник-кметовете на Столичната община Ирина Савина, д-р Тодор Чобанов и Любомир Христов, ръководителите на ОП „Региони в растеж“, ОП „Околна среда“ и ОП „Транспорт”, експерти от държавни ведомства. Поканена да присъства на събитието е и г-жа Йорданка Фандъкова – кандидат за кмет на София. Събитието ще събере водещите строителни фирми. В класацията участват само компании, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за 2014 г. към 30. 09. 2015 г. В тазгодишната класация се състезават 3835 дружества. В първата група попадат 2797 фирми, изпълняващи строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Във втората са 241 компании, работещи по обекти от транспортната инфраструктура. В третата – 484, ангажирани в сферата на енергийната инфраструктура, и в четвъртата – 314 фирми, специализирани в благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда Победителите са определени от тричленна комисия на основание декларираната информация от годишните отчети за 2014 г. в електронната система на ЦПРС и по определените показатели за оценка, съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация. Комисията е оглавена от инж. Николай Станков – зам.-председател на КСБ и председател на ОП на КСБ – София. Членове на журито са изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков и Георги Грънчаров – ръководител на Централно звено „Регистър“ към Камарата. Сред критериите за оценка с най-голяма тежест е „Нетни приходи от продажби“, за който фирмите получават по 15 точки. Следва „Средносписъчен персонал за последната финансова година“ с 10 точки и „Дълготрайни материални активи за последната финансова година“ с 5 точки. След официалната част, в която ще станат ясни тазгодишните носители на „Оскарите“ за строителна практика, доказали се с качество и мащабност на изпълняваните проекти, за настроението на гостите ще се погрижат от рок легендите от „Фондацията” и танцьорите от Dance Academy.