Новини

30 млн.евро ще бъде бюджетът на българо-турската програма за сътрудничество

Програмата за сътрудничество между България и Турция ще разполага с бюджет около 30 млн.евро. Опазването на околната среда и устойчивият туризъм ще бъдат двете приоритетни оси на програмата, обяви днес заместник-министърът на регионалната развитие и благоустройството Деница Николова. Тя откри първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на трансграничната програма, на което трябва да бъде приет Пакетът за кандидатстване по Първата покана за подаване на проектни предложения. „Надяваме се, че с общия бюджет от близо 30млн.евро ще можем да подкрепим ключови и важни инвестиции за регионите, които ще допринесат както за постигане както на икономическото развитие, така и на растежа на тези региони и създаване на възможности за трудова заетост ”, каза Деница Николова. В Пакета за кандидатстване по Първата покана за подаване на проектни предложения, който трябва да бъде приет днес, са включени Насоки за кандидатстване и критерии за избор на операциите. Пакетът с насоки е бил предоставен и разработен от управляващия орган през март тази година и е имало възможност всички заинтересовани страни да го разгледат, информира зам.-регионалният министър. „Радвам се, че в хода на днешното заседание можем да коментираме финалния вариант”, обяви тя. Освен насоките, Съвместният комитет трябва да одобри правилата за работата си и комуникационната стратегия. Трябва да бъде одобрена и цялостната стратегия за разходване на средствата по техническа помощ до края на програмния период. През миналия оперативен период, 2007-2013г., по трансграничната програма са били обявени 3 публични покани за набиране на проектни предложения.  Сключените договори, на обща стойност около 30 млн.евро, са били 130. Част от тях все още се изпълняват. Подкрепени са били 10 инфраструктурни проекта, създанени са 14 екомаршрута и 25 туристически дестинации. Усвоените средства са над 80%. Създадени са били 16 обучителни центъра, 23 са били съвместните планове за запазване на околната среда. По отношение на икономическото развитие – създадени са 74 работни места и 253 бизнес и обучителни връзки. „Нарастнала е и привлекателността на трансграничните региони”, смята Деница Николова. Възможно е през 2016г. Северната тангета да бъде завършена В рамките на следващата, 2016г., има възможност строящата се в момента Северна скоростна тангента в София да бъде завършена и въведена в екплоатация, коментира Деница Николова пред журналисти. В момента и бенефициентът по проекта – АПИ и изпълнителят на обекта са се ангажирали с максимално изпълнение до края на годината. Това според зам.-регионалният министър означава финализиране до края на 2015г. на основните дейности. По отношение на евросредствата по ОПРР, Николова смята, че до края на годината държавата може да се справи с 90-95% процента от разплащанията към бенефициентите. „Засега спрени проекти няма, има заявени от страна на бенефициенти проекти, които поради липса на възможност за изпълнение на тръжните процедури и избор на изпълнител не могат  да реализират дейностите си”, обяви тя. Те вече са прекратени и средствата са пренасочени към резервния списък с проекти по линия на „Градска среда”. По думите й не може да се говори за песимистичен или оптимистичен вариант по отношение на плащанията; настоящите месеци са критичната точка, определи тя.