Новини

Пътят Катунци-Чучулигово-Кулата става част от републиканската мрежа

Правителството прие решение за промяна на статута на 2,2-километровия пътен участък Катунци-Чучулигово/Чучулигово-Кулата от публична общинска на публична държавна собственост и да го включи в списъка на републиканската пътна мрежа. След въвеждането в експлоатация на Лот 4 от автомагистрала „Струма” функциите по обслужване на движението по тази отсечка ще бъдат изцяло променени. Предвижда се тя да бъде използвана и като алтернативен маршрут за движението на пътни превозни средства при извършване на евентуални ремонтни действия или при аварии по автомагистралата. Това ще доведе до привличането на допълнителен трафик, което поражда необходимост от поддържането на пътя в добро експлоатационно състояние. Промяната на собствеността ще даде възможност на България да кандидатства за отпускане на средства по оперативните програми на Европейския съюз за рехабилитация и модернизация на пътя.