Новини

Правителството предлага създаване на координационна агенция за развитие на електронното управление

Управляващият кабинет ще предложи за одобрение на Народното събрание законопроект, чрез който да се създаде държавна агенция, която да координира развитието на електронното управление. Законопроектът предвижда изменение и допълнение на Закона за електронното управление. Новата агенция ще носи името Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Ще бъде предложено и създаване на Държавно предприятие „Единен системен оператор“. Решението на промените е било одобрено по време на днешното заседание на Министерски съвет. „Законопроектът има за цел да подобри съществуващата институционална рамка за електронното управление и да осигури по-висока степен на ефективност”, мотивира се управляващият кабинет. Ще бъде премахната дублиращата инфраструктура и на системи в администрациите; ще бъдат осигурени и ясни правила за допустимост на проектите за електронно управление, оптимизиране на съществуващите процеси в администрацията и въвеждане на принципни изисквания към изграждането на информационни системи. В началото на април тази година премиерът Бойко Борисов обяви, че сред приоритетите на настоящото правителство е именно ускореното развитие на електронното управление. Според мнението му тогава електронното управление е ключово за успеха в секторните реформи. „Новата агенция ще е първата структура със силни правомощия в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии”, съобщава днес МС . Сред ангажиментите на новата агенция се предвижда да попаднат стратегическото и бюджетното планиране на политиките за електронно управление, развитието и поддръжката на техническата инфраструктура, информационните центрове и комуникационната мрежа на държавната администрация. Агенцията ще поддържа и централизирани регистри за нуждите на електронното управление, развитие на информационни центрове, държавен частен облак и комуникационната мрежа на държавната администрация. „ДАЕУ ще има правомощия и при изграждането и поддържането на споделена инфраструктура (споделени информационни ресурси на електронното управление), от която да се възползват всички държавни органи с цел постигане на икономия от мащаба”, пише в съобщението. Разработката и интегрирането на електронни услуги в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологи ще бъдат отговорност на Държавно предприятие „Единен системен оператор“. Освен това то ще може да управлява делегирано управление междуведомствени проекти и ще защитава информационната сигурност на приложените системи и електронните услуги. В.„Строител” напомня, че до 2020г. България трябва да има изградена цифрова администрация. Това е залегнало във визията на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020г