Новини

Министър Василева ще открие модернизираната пречиствателна станция в Равда

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие реконструираната Пречиствателна станция за  отпадъчни води в Равда. Модернизацията на съоръжението е извършена по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация  Несебър – Слънчев бряг – Равда”, който е на стойност 96,4 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. По проекта вече e изградено дълбоководно заустване с дължина 2436 метра, което отвежда пречистените отпадъчни води навътре в морето. Извършена е реконструкция на довеждащи колектори и изграждане на нови. Построени са  четири нови помпени станции, а три са реконструирани.   Събитието ще се състои на 29 октомври в 10,30 ч. На него е поканен и премиерът Бойко Борисов.