Новини

Отриха новата ВиК мрежа на Банкя

_MG_5196 На официална церемония беше открит водният цикъл на Банкя. На събитието присъстваха министърър на околната среда Ивелина Василева, кметът на Банкя Рангел Марков, както и народни представители. „48 километра ВиК мрежа беше положена в град Банкя, с което се отвеждат отпадните води към пречиствателната станция и се ограничава замърсяването на околната среда”,каза Ивелина Василева. „Заедно отбелязваме финала на един от най-мащабните проекти, които се реализират с подпомагане от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. Близо 70 млн. лева са финансирани, за да има осезаеми резултати за гражданите на Банкя и съседните населени места. Преди да се реализира този проект, голяма част от съществуващата канализация се заустваше директно в реките. В някои части дори нямаше изградена канализация, а водопроводната мрежа беше амортизирана и не обновявана десетилетия наред”, посочи министър Василева. Тя благодари и на строителите за добре свършената работа. По думите ѝ, рехабилитираната ВиК мрежа ще осигури качествени водоснабдителни услуги за гражданите на Банкя и околните квартали. По ОП „Опазване на околната среда 2007 – 2013” са изградени изцяло нови канализационни и водоснабдителни мрежи с обща дължина 2 550 км. 43 са вече пречиствателните станции, които се изградиха или модернизираха с финансиране по тази оперативна програма. Продължаваме и през новия програмен период да реализираме такива мащабни инвестиции, защото това наистина стимулира развитието на населените места в България”, посочи министър Василева. По думите ѝ, направените инвестиции подобряват стандарта на живот на хората и позволяват опазването на природата. От думите на Василева стана ясно, че до момента изплатените средства по ОПОС 2007-2013 са 3,3 млрд. лв. Проектът за водния цикъл на Банкя е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ и е на стойност 69,4 млн. лв. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан през август 2012 г. По него са реконструирани или подменени над 11, 5 км водопроводи и е изградена над 22 км канализационна мрежа, включително колектори. Допълнително са реконструирани близо 14 км канализация и прилежащите към нея колектори. Изградени са и над 2000 канализационни и водопроводни отклонения към сградите. Изпълнител на проекта е ДЗЗД „МОНИСАД БАНКЯ”, включващо българската фирма „Монимекс” ЕООД и френската компания „САД КОМПАНИ ЖЕНЕРАЛ ДЕ ТРАВО Д ИДРОЛИК”.