Новини

Зам.-министър Деница Николова ще участва в Четвъртия годишен форум за Дунавската стратегия

Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и  Национален координатор на България за Дунавската стратегия Деница Николова ще участва в Четвъртия годишен форум, който се провежда на 29-30 октомври 2015 г. в гр. Улм, провинция Баден-Вюртемберг, Германия. Той обединява представители на правителствата, местните и регионални власти, неправителствените организации, бизнеса и научните среди от 14-те държави от Дунавския регион и ЕС. Дебатите в рамките на Годишния форум дават стратегическо направление на Стратегията и подпомагат установяването на връзки между заинтересованите лица в региона. Под надслов „Интелигентен, социален и устойчив – иновации за Дунавския регион“ тазгодишното събитие ще се фокусира върху иновациите, професионалното обучение, трудовата мобилност и миграцията, конкурентоспособността и предприемачеството, както и ролята на гражданското общество в региона. В рамките на Форума ще се проведе среща на министрите от Дунавския регион, отговарящи за европейските фондове. Предвижда се те да приемат обща декларация, в която се подчерта значението на връзката между Дунавската стратегия и съществуващите фондове и програми.