Новини

Международен конгрес обсъжда управлението на етажната собственост

etajna Как да се поставят основите на професионализиране и регулиране на заетите с управлението на етажната собственост и до колко промените в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) ще помогнат това да се случи, дискутираха на втори Международен конгрес в София. Събитието „Управление на етажна собственост: Възможност за предприемаческо и социално развитие 2015" бе организирано от Национална асоциация на мениджърите на етажна собственост (НАМЕС), под патронажа на Микеле Скандрольо, почетен консул на Република България за регион Лигурияа. До края на 2015 г. се очаква да бъдат приети промени в ЗУЕС, които ще уредят навлизането на професионални домоуправители, които са юридически лица, в управлението на сгради в режим на етажна собственост. Според участващите във форума обаче и тази поправка, която е втора от създаването на нормативния документ през 2002-а няма да реши всички проблеми в бранша. Най- същественият, който не е намерил място, е този с обучението на лицата, които ще упражняват професията. Според Гергана Благиева, директор на дирекция „Жилищна политика“ към МРРБ, държавата е наясно, че има още много работа по закона, но смята, че единствено стъпка по стъпка може да постигне успех, който да генерира устойчиво развитие в сектора. В рамките на конгреса бе обсъдена текущата ситуация в България по отношение на сектора и бяха набелязани различни възможности за развитие. „България е с най-много частна собственост в Европа, но хората тук не гледат на домовете си като на истинско благо. Страната ви е в ситуацията на аномален пазар. Фирми за поддръжка и чистота поддържат и етажната собственост, а стопаните отказват да приемат и общите части като свои, което води до това, че вместо жилището да е инвестиция, то се превръща в тежест, която не носи добавена стойност, защото не се поддържа“, сподели опита си от работата в страната ни председателят на международната организация HAMES Марио Понти. По думите му у нас е много важно активно и от страна на неправителствени организации, и от страна на държавата, да се работи за развитие на културата към дома. Той предложи в София да бъде структурирано регионално бюро за Балканите на другата световна организация в сектора UPPI. В рамките на събитието присъства официална делегация от най-голямата асоциация на управителите на етажна собственост с над 8000 членове в Италия - ANACI, които споделиха опит и добри практики с българските си колеги и ще обсъдиха възможности за сътрудничество.