Новини

Условна присъда за Филип Златанов

Условна присъда от три години с 5-годишен изпитателен срок е окончателната присъда на бившия председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) Филип Златанов. Решението на Върховния касационен съд, което не подлежи на обжалване, е постановено по повдигнатите срещу Златанов обвинения за неизпълнение на служебни задължения. Със своето решентие върховните съдии отменят ефективната присъда от 3 години и 6 месеца, постановена от Софийския градски съд, потвърдена след това и от апелативната инстанция. Производството пред ВКС е било образувано след жалба на защитниците на Филип Златанов. Обвинението срещу него бе за неизпълнение на служебните задължения, свързани с непубликуване на на информация за проверката за конфликт на интереси срещу президента Росен Плевнелиев, както и за неуведомяването на бившата зам.-шефка на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова за решение за конфликт на интереси срещу нея. „Престъпното бездействие на подсъдимия в ръководно качество в посочената институция е реализирано само в два отделни случая, отнася се до не толкова съществени функции на ръководителя...”, пише в решението, постановено от съдебния състав с председател Юрий Кръстев и членове Биляна Чочева и Галина Захарова. Според тях поведението на дееца не е довело до настъпване на тежки последици. Действията му са довели до „до поставяне в опасност на обществените отношения, охранявани от нормата на чл. 282 от НК чрез намаляване на общественото доверие и като цяло авторитета на тази институция”, смята съдебният състав. Намалявайки наказанието, наложено от предните инстанции, върховните магистрати решават, че  „В този размер то е съразмерно на извършеното престъпление и заедно с лишаването от право да заема ръководна и изборна длъжност в администрацията, е достатъчно за постигане на всички цели по чл. 36* от НК.”. Взимайки предвид ниската персонална обществена опасност на бившия председател на КПУКИ, съдът приема, че трябва да бъде отдаден приоритет на личната превенция, която според магистратите може да бъде постигнато без той да бъде изолиран.   *Чл.36 от НК гласи: 1) Наказанието се налага с цел: 1. да се поправи и превъзпита осъденият към спазване законите и добрите нрави, 2. да се въздействува предупредително върху него и да му се отнеме възможността да върши други престъпления и 3. да се въздействува възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото. (2) Наказанието не може да има за цел причиняване на физическо страдание или унижаване на човешкото достойнство.